DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : 1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 Afriyanti Aisyah K01030058-ARI2 \/ Lab 1 1 1
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030004-AJF2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300040001 ADITYA 1 1
2 K010300040002 AGUNG SUBIANTO 2 2
3 K010300040003 AGUS 3 3
4 K010300040004 ALDO SAPUTRA RAMADHAN 4 4
5 K010300040005 ARDIANSYAH 5 5
6 K010300040006 BAGAS RIYANTO 6 6
7 K010300040007 BANYU ARGA LUDHYSA 7 7
8 K010300040008 ELANG GUMELAR 8 8
9 K010300040009 FAHRI AFRIYADI 9 9
10 K010300040010 FERDIANSYAH 10 10
11 K010300040011 HERMAWAN 11 11
12 K010300040012 IKBAL 12 12
13 K010300040013 ISMAIL 13 13
14 K010300040014 MUHAMMAD ALIF ILMAN HUDA 14 14
15 K010300040015 MUHAMMAD MONETELA PERDANA 15 15
16 K010300040016 MUHAMMAD SADAM SAHIZIDAN 16 16
17 K010300040017 PRATAMA PUTRA MAKHROZA 17 17
18 K010300040018 RAHMAT MULYANA 18 18
19 K010300040019 RIZQULLAH AKMAL SUTRISNO 19 19
20 K010300040020 SYAHRIAL IROQI 20 20
21 K010300040021 YOGI PRATOMO 21 21
22 K010300040022 ABDUL BAYU ANGGARA 22 22
23 K010300040023 ABDUL HARIS 23 23
24 K010300040024 ABIL MAULANA IBRAHIM 24 24
25 K010300040025 ACHMAD FEBRIZAL 25 25
26 K010300040026 ADHIKA ADHIPRATAMA 26 26
27 K010300040027 AGUS ARWANDI 27 27
28 K010300040028 AGUS GUNAWAN 28 28
29 K010300040029 AHMAD ABU HASAN 29 29
30 K010300040030 AHMAD SULAEMAN 30 30
31 K010300040031 ALAMSYAH 31 31
32 K010300040032 ALAN PRASETYO 32 32
33 K010300040033 ALDI RAIHAN JIANTURI 33 33
34 K010300040034 ALDI SAPUTRA 34 34
35 K010300040035 ALFIAN PUTRA RAMADHAN 35 35
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030004-BHB2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300040036 ALPIN ALPIYANSYAH 1 1
2 K010300040037 ALWI ROZAQ AN NAWAWI 2 2
3 K010300040038 ANANTA FERNANDO LEDU 3 3
4 K010300040039 ANDI SULISTIYANO 4 4
5 K010300040040 ANWAR PRIMANTARA 5 5
6 K010300040041 ARI KUSNAEDI 6 6
7 K010300040042 ARYA HERDIANSYAH 7 7
8 K010300040043 ASEP SETIAWAN 8 8
9 K010300040044 AYEN FADILLA 9 9
10 K010300040045 AYUB SANEKA 10 10
11 K010300040046 BAGAS SETIAWAN 11 11
12 K010300040047 BILLY ARIE PRATAMA 12 12
13 K010300040048 BISMO ADI NUGROHO 13 13
14 K010300040049 CANDRA HADI SAPUTRA 14 14
15 K010300040050 DARUSSALAM 15 15
16 K010300040051 DEDE ARIF HIDAYAT 16 16
17 K010300040052 DENY SAPUTRA 17 17
18 K010300040053 DEO SANGGRA RAMADHAN 18 18
19 K010300040054 DIMAS 19 19
20 K010300040055 DIMAS HERNADI 20 20
21 K010300040056 DIMAS PRAYOGA 21 21
22 K010300040057 ELANG PRASETYA NUGRAHA 22 22
23 K010300040058 ERLANGGA RIFKY FAHREZY 23 23
24 K010300040059 FADLY RAMADHAN 24 24
25 K010300040060 FAISAL ABDILLAH 25 25
26 K010300040061 FAJAR SAHRUL RAMDANI 26 26
27 K010300040062 FAUZI NUHILAL ADHARI 27 27
28 K010300040063 FERI KURNIAWAN 28 28
29 K010300040064 GHALUH PERMANA PUTRA FAMY 29 29
30 K010300040065 HASYIM SAEFUL ANAM 30 30
31 K010300040066 HERTANTO PRASETYO 31 31
32 K010300040067 IlHAM DAMAR 32 32
33 K010300040068 INZAGHI RIZKIA 33 33
34 K010300040069 ISMAIL EKA SAPUTRO 34 34
35 K010300040070 JAKA SANJAYA 35 35
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030006-APP1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300060001 Agil Laksono 1 1
2 K010300060002 Ahmad Bagus Subarkah 2 2
3 K010300060003 Ahmad Vicky Alfaridzy 3 3
4 K010300060004 Andhika Muna Febrian 4 4
5 K010300060005 Arya Khomeini Reza Pahlevi 5 5
6 K010300060006 Chairunisa 6 6
7 K010300060007 Devo Fikri Firmansyah 7 7
8 K010300060008 Dimas Riszki Priyanto 8 8
9 K010300060009 Fikri Ardiansyah 9 9
10 K010300060010 Jamaludin 10 10
11 K010300060011 Michael 11 11
12 K010300060012 Muhammad Irwansyah 12 12
13 K010300060013 Nia Safitri 13 13
14 K010300060014 Rico Aditya 14 14
15 K010300060015 Septian 15 15
16 K010300060016 Septiawan 16 16
17 K010300060017 Yusup Maulana 17 17
18 K010300060018 Alam Naufal Jatnika 18 18
19 K010300060019 Bara Gumilang Prasido Siwi 19 19
20 K010300060020 Cheva Khaidir Hakim 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030007-AEE1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K0103000700005 DIKY PRASTTYA 1 1
2 K010300070001 ACHMAD HERLAMBANG R 2 2
3 K010300070002 ADHITYA 3 3
4 K010300070003 AHMAD GOFAR 4 4
5 K010300070004 CHANDRA KURNIAWAN 5 5
6 K010300070006 DIMAS IKHSAN JAYA 6 6
7 K010300070007 FAHRUL ALAMSYAH 7 7
8 K010300070008 KURNIA GILBERT PANJAITAN 8 8
9 K010300070009 LANDU UGI GYMNASTIAR 9 9
10 K010300070010 M. ALDO LEKHARI 10 10
11 K010300070011 M. FADILA FARHANSYAH 11 11
12 K010300070012 MOHAMAD FARHAN PUTRA P 12 12
13 K010300070013 MOHAMAD SAPRUDIN 13 13
14 K010300070014 MUHAMMAD SURYA A 14 14
15 K010300070015 MUHAMMAD IMAM QOIS 15 15
16 K010300070016 PUJA PRIYADANA 16 16
17 K010300070017 RENDY FAHLA SAPUTRA 17 17
18 K010300070018 SABILI AKBAR 18 18
19 K010300070019 SAHRUL MAULANA 19 19
20 K010300070020 SUCIPTO 20 20
21 K010300070021 AHMAD RAMADHAN 21 21
22 K010300070022 ANAS FADHLURROHMAN 22 22
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030008-AAG1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300080041 Arief Burhanata 1 1
2 K010300080042 Ibnoe Fauzan Syawaldi 2 2
3 K010300080043 Indah Tri Utami 3 3
4 K010300080044 Jati Aryasa 4 4
5 K010300080045 Melly Rustimah 5 5
6 K010300080046 Rahimul Saputra 6 6
7 K010300080047 Rizki Ramanda 7 7
8 K010300080048 Salman Fahijal 8 8
9 K010300080049 Satria Alfarizi 9 9
10 K010300080050 Yoga Aldiansyah 10 10
11 K010300080051 Ahmad Qoirul 11 11
12 K010300080052 Andi Yuda Pratama 12 12
13 K010300080053 Arif Mustopa 13 13
14 K010300080054 Arya Setyo Prayogi 14 14
15 K010300080055 Bagus Widiyanto 15 15
16 K010300080056 Dede Ova Mulyansyah 16 16
17 K010300080057 Dedi Pangestu 17 17
18 K010300080058 Galuh Saputra 18 18
19 K010300080059 Hasan Davala 19 19
20 K010300080060 Hendriyanto 20 20
21 K010300080061 Ilham Alezza Delpiero 21 21
22 K010300080062 Ivandra Syarief 22 22
23 K010300080063 Jonathan Bangun Septuagesima 23 23
24 K010300080064 Mohamad Sadam 24 24
25 K010300080065 Muh. Asri Jabir 25 25
26 K010300080066 Muhammad Fadhillah Dhiya Idzham 26 26
27 K010300080067 Muhammad Farhan Zidan 27 27
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030009-AKN2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300090001 Aditya Dwinanda Saputra 1 1
2 K010300090002 Adryan Rizky Pratama 2 2
3 K010300090003 Ahmad Fadhilah 3 3
4 K010300090004 Ardi Yansah 4 4
5 K010300090005 Arif Kurniawan 5 5
6 K010300090006 Arjun Hardiansyah 6 6
7 K010300090007 Bayu Nugroho 7 7
8 K010300090009 Dhanye Riansyah 8 8
9 K010300090010 Faris Dwi Saputra 9 9
10 K010300090011 Fito Nujianto 10 10
11 K010300090012 Herdiansyah 11 11
12 K010300090013 Kurnia Jati Putra 12 12
13 K010300090014 Melanie 13 13
14 K010300090015 Nanda Rizqullah Ramadhan 14 14
15 K010300090016 Rahmat Didan 15 15
16 K010300090017 Riki Arista 16 16
17 K010300090018 Risgi Riyan Pratama 17 17
18 K010300090019 Risky Aditiya Surya 18 18
19 K010300090020 Teguh Dermawan Lissujana 19 19
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030011-AEH2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300110091 Haola Safitri Mulya 1 1
2 K010300110092 Ika Pratiwi 2 2
3 K010300110093 Jasmin Wafiq Haafizhoh 3 3
4 K010300110094 Lady Andriyansyah 4 4
5 K010300110095 Laila Tufani 5 5
6 K010300110096 Lili Puspitasari 6 6
7 K010300110097 Defi febriyani 7 7
8 K010300110098 Hani Rahmawati 8 8
9 K010300110099 Jeanny Dwi Anggriany 9 9
10 K010300110100 Lia Amelia 10 10
11 K010300110101 Lisa Darmawati 11 11
12 K010300110102 M. Ridho 12 12
13 K010300110103 Muhammad Fajar Hafitz 13 13
14 K010300110104 Merlyn 14 14
15 K010300110105 Muhamad Rizky Darmawan 15 15
16 K010300110106 Muhammad Zainudin 16 16
17 K010300110107 Nabila Fauzul Muadzhomah 17 17
18 K010300110108 Nabila Salsabila 18 18
19 K010300110109 Nabila Sukma Nurpawestri 19 19
20 K010300110110 Naufal Khairullah 20 20
21 K010300110111 Nissa Nur Ifani 21 21
22 K010300110112 Nur Istiqomah 22 22
23 K010300110113 Nur Hasanah 23 23
24 K010300110114 Putri Indriyani 24 24
25 K010300110115 Putri Widia Ningsih 25 25
26 K010300110116 Rifda Safira 26 26
27 K010300110117 Rizka Putri 27 27
28 K010300110118 Rohman Nur Zait 28 28
29 K010300110119 Sabrina Al Fatima Rahman 29 29
30 K010300110120 Seli Vikasari 30 30
31 K010300110121 Shinta Mutiara Sari 31 31
32 K010300110122 Sulaiman Haikal 32 32
33 K010300110123 Vaisa Azahra 33 33
34 K010300110124 Wilda Mutiara Isnaini 34 34
35 K010300110125 Widiya Agustina 35 35
36 K010300110126 Yenny Rahmawati 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030011-BLJ2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300110055 Abu Ashaf Anzhoar 1 1
2 K010300110056 Afikah Ainun Mukjizatillah 2 2
3 K010300110057 Agi Pratiwi 3 3
4 K010300110058 Aghni Alghinal Zanah 4 4
5 K010300110059 Amanda Rahma Windaryanti 5 5
6 K010300110060 Asna Komala 6 6
7 K010300110061 Davianty Eka Sukmaningrum 7 7
8 K010300110062 Dinda Putri Nuraini 8 8
9 K010300110063 Fadilah Nur Hasanah 9 9
10 K010300110064 Farida Dwi Wahyuni 10 10
11 K010300110065 Fuad Ziyad Zubaidi 11 11
12 K010300110066 Ila Awaliah 12 12
13 K010300110067 Indanah Zulfa 13 13
14 K010300110068 Ivan Abdullah 14 14
15 K010300110069 Nabila Putri Demerno 15 15
16 K010300110070 Nadiya Yunianti 16 16
17 K010300110071 Naza Nurbani 17 17
18 K010300110072 Nur Agustin Fitriani 18 18
19 K010300110073 Rahmah Isti Anah 19 19
20 K010300110074 Samuel Renaldo 20 20
21 K010300110075 Susi Pebriyanti 21 21
22 K010300110076 Sylvia Febryana 22 22
23 K010300110077 Yudia Putri Fazri 23 23
24 K010300110078 Adjeng Sakinah 24 24
25 K010300110079 Ana Nur Safitri 25 25
26 K010300110080 Aliyah Salsabila 26 26
27 K010300110081 Amelia Nurmanita Sari 27 27
28 K010300110082 A r d i a n 28 28
29 K010300110083 Audrey Amelia Edward 29 29
30 K010300110084 Dhea Sukma Ayu 30 30
31 K010300110085 Dina Novitasari 31 31
32 K010300110086 Dinda Fildzah Bazliah 32 32
33 K010300110087 Eno Oktifiany 33 33
34 K010300110088 Fadhlin Aleyda Meisyita 34 34
35 K010300110089 Farah Aulia Hapsari 35 35
36 K010300110090 Feby Alivia 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030012-AUQ1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300120001 Ahmad Syauqi Izuddin Marwadi 1 1
2 K010300120002 Allen Alvandanae 2 2
3 K010300120003 Andi Apriansah Polii 3 3
4 K010300120004 Annisa Nur Aini 4 4
5 K010300120005 Arief Wira Darmawan 5 5
6 K010300120006 Aulya Fithria Hanifah 6 6
7 K010300120007 Austin Andika Yuanda 7 7
8 K010300120008 Az-zahra Setya Wardhani 8 8
9 K010300120009 Dimas Oktaviano 9 9
10 K010300120010 Dziva Salsabiila 10 10
11 K010300120011 Faizal Rahman 11 11
12 K010300120012 Fathurachman Choiri 12 12
13 K010300120013 Ghina Faridah 13 13
14 K010300120014 Hafizd Fathurrahman 14 14
15 K010300120015 Haical Ahadul Ulum 15 15
16 K010300120016 Hanan Aryani 16 16
17 K010300120017 Ibnu Maulana Mustari 17 17
18 K010300120018 Ilhand Aby Riano 18 18
19 K010300120019 Lucky Ramlan 19 19
20 K010300120020 Mochammad Chandra Pramuji 20 20
21 K010300120021 Mohammad Reyhan 21 21
22 K010300120022 Muhamad Alif Fathurohman 22 22
23 K010300120023 Muhammad Arsyan Alfaridz 23 23
24 K010300120024 Muhammad Fayyadh 24 24
25 K010300120025 Muhammad Hibban Syakir 25 25
26 K010300120026 Muhammad Nurhaq Zami Hidayatullah Khadafi 26 26
27 K010300120027 Muhammad Rafif Zahdana 27 27
28 K010300120028 Muhammad Reza Mahardika 28 28
29 K010300120029 Muhammad Rizky Bahari 29 29
30 K010300120030 Muhammad Yahya Ayyasy 30 30
31 K010300120031 Nathania Ardelia Putri 31 31
32 K010300120032 Prasetyo Alfreda Santoso 32 32
33 K010300120033 Putri Tiara 33 33
34 K010300120034 Rayyan Muzhaffar 34 34
35 K010300120035 Regan Iwadha Soedibyo 35 35
36 K010300120036 Rifqi Eka Putra Masuji 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030012-BWF1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300120109 Salam Mualif Nur Hidayat 1 1
2 K010300120110 Sandra Putri Syafina 2 2
3 K010300120111 Syaiful Anwar 3 3
4 K010300120112 Tegar Prassetio 4 4
5 K010300120113 Tomflynn Beltsazar 5 5
6 K010300120114 Ulul Albab 6 6
7 K010300120115 Wir Datul Hasna 7 7
8 K010300120116 Achmad Ayubi Fario 8 8
9 K010300120117 Adhitya Bagus Wicaksono 9 9
10 K010300120118 Agung Nugroho 10 10
11 K010300120119 Ahmad Hariri Al Amani nur 11 11
12 K010300120120 Akbar Angkasa 12 12
13 K010300120121 Aldi Riansyah 13 13
14 K010300120122 Alfina Aprilia 14 14
15 K010300120123 Alta Miesvontoro 15 15
16 K010300120124 Alvin 16 16
17 K010300120125 Amarul Adnan Wijaya 17 17
18 K010300120126 Ananda Ajeng Rahayu 18 18
19 K010300120127 Andre 19 19
20 K010300120128 Anggun Listina 20 20
21 K010300120129 Anis Sapitri 21 21
22 K010300120130 Anisa Ari Hayati 22 22
23 K010300120131 Aqil Anzhari 23 23
24 K010300120132 Arif Rahman Pangestu 24 24
25 K010300120133 Ayu Chairunanda 25 25
26 K010300120134 Azeera Tarisyah Siagian 26 26
27 K010300120135 Bagas Erwin Prasetyo 27 27
28 K010300120136 Bayu Kurniawan 28 28
29 K010300120137 Bintang Andhika Budiman 29 29
30 K010300120138 Brenanda Kristian Vrathama 30 30
31 K010300120139 Bryan Sandy Alfareshqi 31 31
32 K010300120140 Cahya Andita 32 32
33 K010300120141 Cora Miralda 33 33
34 K010300120142 Devano Amartha Rahardjo 34 34
35 K010300120143 Deza Rajulirahma Saefullah 35 35
36 K010300120144 Dwi Sita Sari 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030012-CRU1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300120217 Sophia Angelin Pramesti 1 1
2 K010300120218 Suryo Dwijo Julianto 2 2
3 K010300120219 Syahrul Ramadhan 3 3
4 K010300120220 Syallumia Hakim 4 4
5 K010300120221 Taufik Nur Hidayah 5 5
6 K010300120222 Tiara Aurelia 6 6
7 K010300120223 Umar Nugraha 7 7
8 K010300120224 Umayyah Mita Fadilah 8 8
9 K010300120225 Vero Ayu Syahira 9 9
10 K010300120226 Wahyu Hidayat 10 10
11 K010300120227 Wakhid Abdullah Prayogo 11 11
12 K010300120228 Yasmin Nabila 12 12
13 K010300120229 Yoga Tri Prassetia 13 13
14 K010300120230 Yusuf Bayu Yudoyono 14 14
15 K010300120231 Achmad Yazidh Fadillah 15 15
16 K010300120232 Aldhi Tanca Muriantono 16 16
17 K010300120233 Alfi Syahrie 17 17
18 K010300120234 Alif Nurfawwaz 18 18
19 K010300120235 Alifia Aurellia Hapsari 19 19
20 K010300120236 Alwan Maulana 20 20
21 K010300120237 Amanda 21 21
22 K010300120238 Anom Helfi Haryanto 22 22
23 K010300120239 Assya Dwinanda 23 23
24 K010300120240 Aufa Hazbullah 24 24
25 K010300120241 Bagas Haryo Putranto 25 25
26 K010300120242 Dafin Dafwatul Yudha 26 26
27 K010300120243 Delonix Regia 27 27
28 K010300120244 Diaz Rama Putra Sopyan 28 28
29 K010300120245 Diva Septi Khanzanah Putri 29 29
30 K010300120246 Eka Putri Wulandari 30 30
31 K010300120247 Fajriansyah Asqolani 31 31
32 K010300120248 Firman 32 32
33 K010300120249 Gion Adrian 33 33
34 K010300120250 Jiran Abdul Ghanni Putra Ikhsani 34 34
35 K010300120251 Kevin Ghossan Falah 35 35
36 K010300120252 Meri Yunita 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030012-DVI1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300120325 Muhammad Farhan 1 1
2 K010300120326 Muhammad Fikri 2 2
3 K010300120327 Muhammad Ihsan Rafi Triwibowo 3 3
4 K010300120328 Muhammad Samudra 4 4
5 K010300120329 Nizam Afandi 5 5
6 K010300120330 Nugroho Ari Susanto 6 6
7 K010300120331 Rangga Azhar Fauzan 7 7
8 K010300120332 Rayhan Al-Farrizi Susilo 8 8
9 K010300120333 Rebeca Bernike Etania 9 9
10 K010300120334 Rizky Wanri Yati 10 10
11 K010300120335 Sabilah Azmi Putera Herawan 11 11
12 K010300120336 Sarah Fathiyyah Azhar 12 12
13 K010300120337 Shefira Agustin Risdiyani 13 13
14 K010300120338 Syahla Ummiyah 14 14
15 K010300120339 Wisma Jaya Laksana 15 15
16 K010300120340 Yusuf Wahyu Wibowo 16 16
17 K010300120341 Achmad Rozan Chaidir 17 17
18 K010300120342 Adelia Maritza Zahra 18 18
19 K010300120343 Aini Dunia Kartika 19 19
20 K010300120344 Alief Yudhistira Firmansyah 20 20
21 K010300120345 Anastasya Regina Farikha 21 21
22 K010300120346 Anisa Listianti 22 22
23 K010300120347 Ardy Akhmad Fauzan 23 23
24 K010300120348 Bima Septyan Nugraha 24 24
25 K010300120349 Candra Afrian Yudistira 25 25
26 K010300120350 Chindya Citra Agustina 26 26
27 K010300120351 Dimas Agung Prasetyo 27 27
28 K010300120352 Fikri Delianto Tri Prakoso 28 28
29 K010300120353 Fionanda Aulia Susanthoz 29 29
30 K010300120354 Fitto Syafiano 30 30
31 K010300120355 Grizella Happy Yoeznanda 31 31
32 K010300120356 Hafidz Alfarizi 32 32
33 K010300120357 Hanny Julyanti 33 33
34 K010300120358 Herro Arya Setiawan 34 34
35 K010300120359 Kurniawan Putra Adityanto 35 35
36 K010300120360 Muhammad Alief Diandri 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030012-EKJ1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300120433 Luthfiah Ramadhana 1 1
2 K010300120434 Monica Diah Anggraini 2 2
3 K010300120435 Muhammad Aidil Latif 3 3
4 K010300120436 Muhammad Naufal 4 4
5 K010300120437 Muhammad Sutan Rafly 5 5
6 K010300120438 Prima Nurfauzi 6 6
7 K010300120439 Raihan 7 7
8 K010300120440 Randy Mahardhika Trianggono 8 8
9 K010300120441 Rania Safina 9 9
10 K010300120442 Reina Amalia Febrianti Prabowo 10 10
11 K010300120443 Ronald Yustinov 11 11
12 K010300120444 Salsabila Eka Putri 12 12
13 K010300120445 Satria Rizaldi 13 13
14 K010300120446 Wintan Fatika Suri 14 14
15 K010300120447 Abrar Zuhdi Aqil Amrullah 15 15
16 K010300120448 Adisa Kania Humaira 16 16
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030013-APU2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300130033 Setiawan 1 1
2 K010300130034 Syam Syawalludin 2 2
3 K010300130035 Wawan Setiawan 3 3
4 K010300130036 A. Miftah Hunnur 4 4
5 K010300130037 Agye Restu 5 5
6 K010300130038 Ahdani 6 6
7 K010300130039 Ahmad Baykholqi 7 7
8 K010300130040 Aji Santoso 8 8
9 K010300130041 Akbar Baitul Rohman 9 9
10 K010300130042 Aldi Safrianto 10 10
11 K010300130043 Alvin Choirul Amin 11 11
12 K010300130044 Amri Syahrial Tamba 12 12
13 K010300130045 Andre Agustin Siagian 13 13
14 K010300130046 Danu Ridho Wicaksono 14 14
15 K010300130047 Dedi Darusman 15 15
16 K010300130048 Eko Triyanto 16 16
17 K010300130049 Fauzan Wildan 17 17
18 K010300130050 Ferdhinand Yoshua 18 18
19 K010300130051 Fikri 19 19
20 K010300130052 Haryono 20 20
21 K010300130053 Heru Pangestu 21 21
22 K010300130054 Ilham Muhammad Rezki 22 22
23 K010300130055 Miftakhul Zaenal Anam 23 23
24 K010300130056 Mohammad Alfian Dzikrillah 24 24
25 K010300130057 Mohammad Arif Ramadhan 25 25
26 K010300130058 Mohammad Real Fatah 26 26
27 K010300130059 Muhammad Fikri 27 27
28 K010300130060 Muhammad Idris 28 28
29 K010300130061 Muhammad Nasib Ar Rifa`i 29 29
30 K010300130062 Muhammad Nurul Albab 30 30
31 K010300130063 Rangga Rizki Setiawan 31 31
32 K010300130064 Rendy Permana 32 32
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030013-BEJ2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300130001 Abdilah Muhammad Hermansyah 1 1
2 K010300130002 Abi Alfarizi 2 2
3 K010300130003 Achmad Firdaus Asmi 3 3
4 K010300130004 Adi Permana Anggara Putra 4 4
5 K010300130005 Aditya 5 5
6 K010300130006 Agung Dwi Prasetya 6 6
7 K010300130007 Dandi Saputra 7 7
8 K010300130008 Dani Arianto 8 8
9 K010300130009 Daniel Moren Simbolon 9 9
10 K010300130010 Efendi Setiyo Mukti 10 10
11 K010300130011 Eka Shandi Permana 11 11
12 K010300130012 Fahmi Bayhaqi 12 12
13 K010300130013 Haerul Anam 13 13
14 K010300130014 Hafidz Fadillah 14 14
15 K010300130015 Hamzah Fansyah 15 15
16 K010300130016 Hendra Dwi Surya 16 16
17 K010300130017 Lilis Suherni 17 17
18 K010300130018 Luki Prastiawan 18 18
19 K010300130019 Mahpud Sidiq 19 19
20 K010300130020 Muhamad Aldi Saputra 20 20
21 K010300130021 Muhamad Supandi 21 21
22 K010300130022 Muhammad Arfat 22 22
23 K010300130023 Muhammad Arif Juliyanto 23 23
24 K010300130024 Muhammad Biruli 24 24
25 K010300130025 Nova Widianto 25 25
26 K010300130026 Olivia Febri Saputra 26 26
27 K010300130027 Puji Putra Perdana 27 27
28 K010300130028 Raffli Prasetyo 28 28
29 K010300130029 Riky Baktiyan 29 29
30 K010300130030 Selik 30 30
31 K010300130031 Selli Uswatun Khasanah 31 31
32 K010300130032 Sendy Alfian Aji Saputra 32 32
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030013-CGT2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300130065 Reynaldi Rejha Pratama 1 1
2 K010300130066 Saprudin Muhammad 2 2
3 K010300130067 Syafril 3 3
4 K010300130068 Wahyudin 4 4
5 K010300130069 Wildan Riski 5 5
6 K010300130070 Ali Syehan Amarulloh 6 6
7 K010300130071 Amin Maryanto 7 7
8 K010300130072 Andi Yacob Novarianto 8 8
9 K010300130073 Andrean Prabowo 9 9
10 K010300130074 Andrean Saputra 10 10
11 K010300130075 Apriliehan Yonathan 11 11
12 K010300130076 Bagas Maulana 12 12
13 K010300130077 Budi Darmawan 13 13
14 K010300130078 Dimas Aly Setiawan 14 14
15 K010300130079 Ferry Amanda Saputra 15 15
16 K010300130080 Ferry Budiawan 16 16
17 K010300130081 Ihwan Maulana 17 17
18 K010300130082 Jeremia Hamonangan 18 18
19 K010300130083 Jheny Islah Prayoga Putra Pratama 19 19
20 K010300130084 Jhony Kusmanto 20 20
21 K010300130085 Jhosua Rajhes 21 21
22 K010300130086 Lucky Adriansyah 22 22
23 K010300130087 Lucky Rafliansyah 23 23
24 K010300130088 Muhammad Ikhsan Maulana 24 24
25 K010300130089 Muhammad Riyanto 25 25
26 K010300130090 Mukhamad Shoddiq 26 26
27 K010300130091 Nanda Riyan Syah 27 27
28 K010300130092 Risky Septian Akbar 28 28
29 K010300130093 Riyan Dwi Agus Syahputra 29 29
30 K010300130094 Setyaji Cahyo Nugroho 30 30
31 K010300130095 Sofyan Nur Wahyudi 31 31
32 K010300130096 Tegar Aco Ismail 32 32
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030015-AFM2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300150001 Abdul Azis 1 1
2 K010300150002 Abillah Dwinata Ramdhoni 2 2
3 K010300150003 Adithiya Permana 3 3
4 K010300150004 Adven Kiki Naben 4 4
5 K010300150005 Ahmad Maulani 5 5
6 K010300150006 Aisah Nur Hayati 6 6
7 K010300150007 Aji Priyo Pamungkas 7 7
8 K010300150008 Aldi Rifki Alfarisi 8 8
9 K010300150009 Almar\\'atus Shalihah 9 9
10 K010300150010 Alya Isra Nabila 10 10
11 K010300150011 Ananda Julia Putri 11 11
12 K010300150012 Ayu Fitriani 12 12
13 K010300150013 Defita Fitrianingsih 13 13
14 K010300150014 Dhisa Amelia 14 14
15 K010300150015 Dimas Parasatya 15 15
16 K010300150016 Fahmi Aprialdi 16 16
17 K010300150017 Faisal Fadli 17 17
18 K010300150018 Fina. F.R 18 18
19 K010300150019 Gusti Dewa Rastra 19 19
20 K010300150020 Intan Kusumawati 20 20
21 K010300150021 Julia 21 21
22 K010300150022 Kevin Alvinus 22 22
23 K010300150023 Khoirun Nisa 23 23
24 K010300150024 Muhamad Amir Hamzah 24 24
25 K010300150025 Muhamad Mukhsin 25 25
26 K010300150026 Mutiara Sintya 26 26
27 K010300150027 Prasetyo 27 27
28 K010300150028 Reni Cahyani 28 28
29 K010300150029 Sella Nurfitriani 29 29
30 K010300150030 Suci Rahmazana 30 30
31 K010300150031 Widya Nanda 31 31
32 K010300150032 Abdul Azis 32 32
33 K010300150033 Amalia Dwi Handayani 33 33
34 K010300150034 Ananda Triana 34 34
35 K010300150035 Andiny Friscillia 35 35
36 K010300150036 Anisa Nuraeni 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030015-BDG2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300150037 Ardiansyah 1 1
2 K010300150038 Aris Suryadi 2 2
3 K010300150039 Arya Permana Putra 3 3
4 K010300150040 Auliya Nurul Qurani 4 4
5 K010300150041 Azizah Nuraini 5 5
6 K010300150042 Candra Gustiar 6 6
7 K010300150043 Dedi Supriatna 7 7
8 K010300150044 Dina Nurhana 8 8
9 K010300150045 Dodi Nuryana Sanjaya 9 9
10 K010300150046 Eko Budiyanto 10 10
11 K010300150047 Fina Safitri 11 11
12 K010300150048 Humam Abdillah 12 12
13 K010300150049 M. Reza Amar Saputra 13 13
14 K010300150050 Maryati 14 14
15 K010300150051 Miranti Sofia 15 15
16 K010300150052 Muhammad Robby 16 16
17 K010300150053 Novi Muslikhatul Umah 17 17
18 K010300150054 Nur Arsita 18 18
19 K010300150055 Nurkholiq Maulana 19 19
20 K010300150056 Nurul Badriyah 20 20
21 K010300150057 Putri Andriyani 21 21
22 K010300150058 Raka Pratama Wibisono 22 22
23 K010300150059 Riyan Hidayat 23 23
24 K010300150060 Shefvia Nurhallizah 24 24
25 K010300150061 Susan Susanti 25 25
26 K010300150062 Tasya 26 26
27 K010300150063 Vicky Apriliana 27 27
28 K010300150064 Asep Nurhidayat 28 28
29 K010300150065 Cika Aisyah 29 29
30 K010300150066 Dimas Dwianto 30 30
31 K010300150067 Dinda Chairunnisa 31 31
32 K010300150068 Dwi Noviyanti 32 32
33 K010300150069 Erna Susanti 33 33
34 K010300150070 Eva Agustina 34 34
35 K010300150071 Febrila Putri Sodinah 35 35
36 K010300150072 Hasbi Albatsyah 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030015-CFD2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300150073 Irwan Kurniawan 1 1
2 K010300150074 Jumadi Wijaya Kusuma 2 2
3 K010300150075 Laga Muhammad Sheva 3 3
4 K010300150076 Miftahul Janah 4 4
5 K010300150077 Muhammad Rizal 5 5
6 K010300150078 Nadia Safitri 6 6
7 K010300150079 Nayna Ayu Lestari 7 7
8 K010300150080 Olivia Magdalena 8 8
9 K010300150081 Putri Ayu Lestari 9 9
10 K010300150082 Reggy Artika Dwi Nandasari 10 10
11 K010300150083 Ridha Vinna Noviartin 11 11
12 K010300150084 Rina Puspita Jaya 12 12
13 K010300150085 Rizki Ardiansyah 13 13
14 K010300150086 Roland 14 14
15 K010300150087 Samuel 15 15
16 K010300150088 Sarmila 16 16
17 K010300150089 Selah Mutiah 17 17
18 K010300150090 Septi Widya 18 18
19 K010300150091 Sigit Riyadi 19 19
20 K010300150092 Siti Nur Fadhilah 20 20
21 K010300150093 Tis\\'a Hamdi 21 21
22 K010300150094 Tofik Hidayat 22 22
23 K010300150095 Adam Damiri 23 23
24 K010300150096 Anggie Putri Utami 24 24
25 K010300150097 Aprilia Eka Sanada 25 25
26 K010300150098 Dony Saputra 26 26
27 K010300150099 Fitri Fajriah 27 27
28 K010300150100 Gusnul Qotimah 28 28
29 K010300150101 Hana Shaqiah 29 29
30 K010300150102 Indah Nuraini 30 30
31 K010300150103 Lingga Wahyu Pratama 31 31
32 K010300150104 Livingstone 32 32
33 K010300150105 Maria Marshandra Natili 33 33
34 K010300150106 Meisa Putri 34 34
35 K010300150107 Mohamad Arfan Safa\\'at 35 35
36 K010300150108 Muhammad Tajudin 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030015-DMV2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300150109 Muhammad Zidane Fahlevi 1 1
2 K010300150110 Novan 2 2
3 K010300150111 Putri Olivia Regina 3 3
4 K010300150112 Ramadona 4 4
5 K010300150113 Renanda Febrianto 5 5
6 K010300150114 Rini Antika 6 6
7 K010300150115 Rizki Hidayat 7 7
8 K010300150116 Sephia Dwi Faradila 8 8
9 K010300150117 Siti Maesaroh Tanzih 9 9
10 K010300150118 Thalia Sari 10 10
11 K010300150119 Umi Istina 11 11
12 K010300150120 Vera Okta Viana Riski 12 12
13 K010300150121 Vita Safitri 13 13
14 K010300150122 Wahyu Amallia Sabila 14 14
15 K010300150123 Wahyudi 15 15
16 K010300150124 Widia Kusmawati 16 16
17 K010300150125 Widya Ayu Astutik 17 17
18 K010300150126 Yusuf Hidayatullah 18 18
19 K010300150127 Alda 19 19
20 K010300150128 Alfian Bagus Triyaji 20 20
21 K010300150129 Angga Riansyah 21 21
22 K010300150130 Ashana Tungga Dewi 22 22
23 K010300150131 Bima Maulana Saputra 23 23
24 K010300150132 Budi Ariyanto 24 24
25 K010300150133 Dinar Agustin 25 25
26 K010300150134 Erlina Patricia 26 26
27 K010300150135 Fadrul Ribat Ababil Amzal 27 27
28 K010300150136 Fajar Septian 28 28
29 K010300150137 Fitriani Kamalia 29 29
30 K010300150138 Haidir Ravli 30 30
31 K010300150139 Helmi Purnama 31 31
32 K010300150140 Kahla\\'a Salsabiil 32 32
33 K010300150141 Kharisma Fadlianah 33 33
34 K010300150142 Mohamad Kadafi Jabar 34 34
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030015-ERN2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300150143 Muhamad Amin 1 1
2 K010300150144 Muhamad Ibnu 2 2
3 K010300150145 Muhammad Gilang Maptuhi 3 3
4 K010300150146 Mutiara 4 4
5 K010300150147 Nur Afiyanti 5 5
6 K010300150148 Nur Latifah 6 6
7 K010300150149 Nurul Hidayati 7 7
8 K010300150150 Rhayna Yasmin 8 8
9 K010300150151 Rivan Maulana 9 9
10 K010300150152 Siti Muchtari 10 10
11 K010300150153 Siti Murdiyanti 11 11
12 K010300150154 Siti Rahma 12 12
13 K010300150155 Sunarti 13 13
14 K010300150156 Taufik Al Hakim 14 14
15 K010300150157 Valensia Debora Simamora 15 15
16 K010300150158 Wahyu Yuniarti 16 16
17 K010300150159 Wulan Purnama Sari 17 17
18 K010300150160 Adinda Garnis Prianjani 18 18
19 K010300150161 Agus Budyansyah 19 19
20 K010300150162 Ahmad Irfani 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030015-FJT2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300150163 Ali 1 1
2 K010300150164 Anis Widyawati 2 2
3 K010300150165 Ayu Mayani 3 3
4 K010300150166 Betran Yopan Aldicho Lubis 4 4
5 K010300150167 Cristine Oktavia Romauli 5 5
6 K010300150168 Dapot Mangasitua 6 6
7 K010300150169 Dona Fitriani 7 7
8 K010300150170 Fani Nurhalizah 8 8
9 K010300150171 Fetri Aryanti 9 9
10 K010300150172 Hani Apriyani 10 10
11 K010300150173 Huurun Niswah 11 11
12 K010300150174 Indri Oktaviani 12 12
13 K010300150175 Linda Yulianti 13 13
14 K010300150176 Maria Febiola Fofid 14 14
15 K010300150177 Muhammad Ilham 15 15
16 K010300150178 Nadiah Ratika Sari 16 16
17 K010300150179 Nova Andriyanto Saputra 17 17
18 K010300150180 Nuraini 18 18
19 K010300150181 Nuriska Aprilianingsih 19 19
20 K010300150182 Putri Rahmawati 20 20
21 K010300150183 Rena Yulia 21 21
22 K010300150184 Renaldi Darmawan 22 22
23 K010300150185 Reza Kurniawan 23 23
24 K010300150186 Saifulloh 24 24
25 K010300150187 Siti Masitoh 25 25
26 K010300150188 Siti Shorah Samsuri 26 26
27 K010300150189 Tedi Saputra 27 27
28 K010300150190 Wahyu Fajar Adi Pratama 28 28
29 K010300150191 Wahyudi 29 29
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030023-AQW2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300230001 AHMAD FAUZI 1 1
2 K010300230002 AHMAD JUMKHOIR 2 2
3 K010300230003 ANGGA SAHARA 3 3
4 K010300230004 ANGGIT SAPUTRA 4 4
5 K010300230005 ARI SIGIT FEBRIYANTO 5 5
6 K010300230006 CAHYA NINGRUM AL WASI 6 6
7 K010300230007 CASRUDIN 7 7
8 K010300230008 EKANANDA 8 8
9 K010300230009 ESA YUSRIZAL 9 9
10 K010300230010 FIDYA RAHMAH 10 10
11 K010300230011 HERDY PRANATA 11 11
12 K010300230012 INDRA WHARMAN 12 12
13 K010300230013 IRFAN ANDRIAN 13 13
14 K010300230014 IRFANSYAH 14 14
15 K010300230015 KHOLIFATUN NISA 15 15
16 K010300230016 MARDIANA 16 16
17 K010300230017 MAULANA AKHMAD 17 17
18 K010300230018 MEYSALINA 18 18
19 K010300230019 MOHAMMAD RIZKY ROMADHAN 19 19
20 K010300230020 MUHAMMAD SUBAKTI MAHMUR 20 20
21 K010300230021 NUR IKHZAN 21 21
22 K010300230022 NURLELA 22 22
23 K010300230023 PUTRI NADILA 23 23
24 K010300230024 RIO SAPUTRA 24 24
25 K010300230025 RIYATI TRI ROSTANTI 25 25
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030024-AEH1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300240001 ANGELIA ANGGERIANI 1 1
2 K010300240002 AULIA HANDAYANI 2 2
3 K010300240003 BIMA RIZQI SUGIARTO 3 3
4 K010300240004 FAKHRI RAMADHAN 4 4
5 K010300240005 FERO ARDIANSYA 5 5
6 K010300240006 FITRI ARYANI 6 6
7 K010300240007 HENI ANDANI 7 7
8 K010300240008 LINDA WIDYAWATI 8 8
9 K010300240009 MUHAMMAD FIKRI FAWWAZ 9 9
10 K010300240010 NUNIK NURJANAH 10 10
11 K010300240011 SAMY ITRA MELKI UKAWA FILIANG 11 11
12 K010300240012 SITI NUR DAFA NABILAH HIKMA MAULIDA 12 12
13 K010300240013 WANDA PUTRI LESTARI 13 13
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030025-AEC2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300250001 Aldiyasin 1 1
2 K010300250002 Ameillia Latiefah 2 2
3 K010300250003 Annisa Fadiyah 3 3
4 K010300250004 Annisa Tri Hapsari 4 4
5 K010300250005 Arif Maulana 5 5
6 K010300250006 Asti Sagita 6 6
7 K010300250007 Ayu Nur\\'aini 7 7
8 K010300250008 Elsa Putri Liana 8 8
9 K010300250009 Fajar Januar Sutrisno 9 9
10 K010300250010 Ferly Afriana 10 10
11 K010300250011 Hendra Aprizal 11 11
12 K010300250012 Ibadilah Solihin 12 12
13 K010300250013 Izhar 13 13
14 K010300250014 Jerry Erlangga 14 14
15 K010300250015 Kurniawan 15 15
16 K010300250030 Ahmad Sopian 16 16
17 K010300250031 Aynunnisa 17 17
18 K010300250032 Chairul Anwar 18 18
19 K010300250033 Delia Riyanti 19 19
20 K010300250034 Dena Fahri Darmawan 20 20
21 K010300250035 Diana Khoyum 21 21
22 K010300250036 Endrik 22 22
23 K010300250037 Eva Fitriyah Agustin 23 23
24 K010300250038 Feriansyah Putra Masali 24 24
25 K010300250039 Halimah Tussadiah 25 25
26 K010300250040 Herlina 26 26
27 K010300250041 Hilman Yasin 27 27
28 K010300250042 Ilham Fadillah 28 28
29 K010300250043 Khairullah 29 29
30 K010300250044 Muhamad Fahmi 30 30
31 K010300250045 Muhamad Lutfi 31 31
32 K010300250046 Muhamad Miftah 32 32
33 K010300250047 Muhamad Nur Ardiyansah 33 33
34 K010300250048 Muhamat Dimas Maulana 34 34
35 K010300250049 Muhammad Kholil 35 35
36 K010300250050 Muhammad Ramadhan 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030026-AOI1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300260001 Abdul \\'Alim Musyafa\\' 1 1
2 K010300260002 Ade Alber Triadi 2 2
3 K010300260003 Ahmad Amar Rivai 3 3
4 K010300260004 Ahmad Ihsan 4 4
5 K010300260005 Alviano Amaliansyah 5 5
6 K010300260006 Diana Ainum Rahmawati 6 6
7 K010300260007 Dzamar Furqon 7 7
8 K010300260008 Edi Syamsudin 8 8
9 K010300260009 Farhan Ali 9 9
10 K010300260010 Fitria Rahmasani 10 10
11 K010300260011 Galuh Cindika Permata Devi 11 11
12 K010300260012 Muhammad Delfi Pratama 12 12
13 K010300260013 Muhammad Diffa Syaifuddin 13 13
14 K010300260014 Muhammad Reza 14 14
15 K010300260015 Ratna Juwita 15 15
16 K010300260016 Rian Tiarno 16 16
17 K010300260017 Windi Hilda 17 17
18 K010300260018 Abdul Karim Nuroni 18 18
19 K010300260019 Afwah Ilayah Ridwan 19 19
20 K010300260020 Chika Cardealfitri 20 20
21 K010300260021 Dwi Aji Akla Subqi 21 21
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030026-BTR1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300260023 Habibah Harnum 1 1
2 K010300260024 Iril Ocvyana 2 2
3 K010300260025 M Adji Alghiffari 3 3
4 K010300260026 Marizcha Dian Utami 4 4
5 K010300260027 Muhammad Abel Ardiansyah 5 5
6 K010300260028 Muhammad Farhan 6 6
7 K010300260029 Muhammad Kahfi 7 7
8 K010300260030 Muhammad Rizki Alfandi 8 8
9 K010300260031 Muhammad Safik Thariq 9 9
10 K010300260032 Muhammad Wildhan Pamungkas 10 10
11 K010300260033 Tirta Aulia 11 11
12 K010300260034 Wahyu Yuwandana 12 12
13 K010300260035 Wardah Hamidah Oktavia 13 13
14 K010300260036 Zidan Fatah Rizqi 14 14
15 K010300260037 Akhlis Ruslan Kamil 15 15
16 K010300260038 Amalia Windy Hilwani 16 16
17 K010300260039 Amelia Alisyawati 17 17
18 K010300260040 Antar Manggusy 18 18
19 K010300260041 Apriliani Putri 19 19
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030028-ACS1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300280001 Agung Zahdu Permata 1 1
2 K010300280002 Al Sofia Maharani 2 2
3 K010300280003 Aldi Jefrianto 3 3
4 K010300280004 Anggita Fauzia Arifin 4 4
5 K010300280005 Anisa Novayanti 5 5
6 K010300280006 Auli Pazri Augustyani 6 6
7 K010300280007 Azkiatun Nisa 7 7
8 K010300280008 Daffa Moeslim Fadillah 8 8
9 K010300280009 Dendy Arfian 9 9
10 K010300280010 Dilalatul Muawanah 10 10
11 K010300280011 Dilla Safitri 11 11
12 K010300280012 Dinni Febriyanty 12 12
13 K010300280013 Elsya Apriani 13 13
14 K010300280014 Faradila Aprilia Gunawan 14 14
15 K010300280015 Fatikah Abqoriyyah 15 15
16 K010300280016 Fido Lutfiana 16 16
17 K010300280017 Firda Aulia 17 17
18 K010300280018 Karina Ananda Putri 18 18
19 K010300280019 Kharisma Chafshoh 19 19
20 K010300280020 Muhamad Alif Triyandito 20 20
21 K010300280021 Muhamad Dicky Adam 21 21
22 K010300280022 Nadia Febriastuti 22 22
23 K010300280023 Nanda Putri Utami 23 23
24 K010300280024 Nur Afiatun 24 24
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030028-BBH1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300280025 Nurmaita 1 1
2 K010300280026 Rizki Indah Safitri 2 2
3 K010300280027 Selfianti 3 3
4 K010300280028 Sephia Rahmayati 4 4
5 K010300280029 Shofiyah 5 5
6 K010300280030 Siti Nur Annisa 6 6
7 K010300280031 Sri Wahyuningsih 7 7
8 K010300280032 Syahlu Nahar Ali 8 8
9 K010300280033 Tarisa Nur Aini 9 9
10 K010300280034 Widia Astuti 10 10
11 K010300280035 Abid Salman Faisal 11 11
12 K010300280036 Ade Sofyan 12 12
13 K010300280037 Adnan Maulana 13 13
14 K010300280038 Adzraa Zahraa 14 14
15 K010300280039 Annisa Nur Fadilah 15 15
16 K010300280040 Ardah Fahrizal 16 16
17 K010300280041 Arya Tedja Sukmawan 17 17
18 K010300280042 Aryadih Maulana 18 18
19 K010300280043 Fachra Zuhria Rahmani 19 19
20 K010300280044 Fadel Chrustia Rangga 20 20
21 K010300280045 Fajar Aji Saputro 21 21
22 K010300280046 Lulu Oktavia Cahyarini 22 22
23 K010300280047 Maulana Kamaludin 23 23
24 K010300280048 Mohammad Shafik Ramadhan 24 24
25 K010300280049 Muhamad Andri Adrian 25 25
26 K010300280050 Muhammad Anggih 26 26
27 K010300280051 Muhammad Faizal Rizsky 27 27
28 K010300280052 Muhammad Rizky Fathoni 28 28
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030029-AFL2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300290001 ADE ZARKASIH 1 1
2 K010300290002 AL AZIZ 2 2
3 K010300290003 ALIF PRATAMA 3 3
4 K010300290004 ANITA DEWI 4 4
5 K010300290005 ARI NURSYAHID 5 5
6 K010300290006 BAYU PRASETIYO 6 6
7 K010300290007 DANIA OKTAVIA 7 7
8 K010300290008 DEA RAHMALIA 8 8
9 K010300290009 DESTI OKTAVIANI 9 9
10 K010300290010 ERIKA SAHRANI 10 10
11 K010300290011 FEBY ARISTIAN 11 11
12 K010300290012 FITRI 12 12
13 K010300290013 GHITA RAHAYU PUTRI 13 13
14 K010300290014 KHUSNUL KHATIMAH 14 14
15 K010300290015 M. FACHRUL RHENFI 15 15
16 K010300290016 MAY SUSANTI 16 16
17 K010300290017 MUHAMMAD IRFAN 17 17
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030030-ALA1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300300001 ADITYA DERMAWAN 1 1
2 K010300300002 ADITYA PRATAMA DIRJA 2 2
3 K010300300003 ADITYA WARDANA 3 3
4 K010300300004 AHMAD ALIF SAMSUDIN 4 4
5 K010300300005 AHMAD DHIA ULHAQ 5 5
6 K010300300006 ANISA 6 6
7 K010300300007 ARI PRAYOGA 7 7
8 K010300300008 DIDIK ANDIKA 8 8
9 K010300300009 FANDI AHMAD 9 9
10 K010300300010 FERDIAN SAPUTRA 10 10
11 K010300300011 FIRDA RIDHA NABILAH 11 11
12 K010300300012 HAIRUL UMAM 12 12
13 K010300300013 HAMBALI 13 13
14 K010300300014 HANDIKA MAYSYAHNJAYA RACHMAN 14 14
15 K010300300015 IMRAN HUSAINI 15 15
16 K010300300016 INDRA JAINUDIN 16 16
17 K010300300017 INDRI CATUR WULANDARI 17 17
18 K010300300018 IRFAN VEBRIANTO 18 18
19 K010300300019 MUHAMAD RIZKI 19 19
20 K010300300034 ADITYA PUTRI HANDAYANI 20 20
21 K010300300035 ANNISA SHOLIA HAMIDY 21 21
22 K010300300036 AQIB ADI SAPUTRA 22 22
23 K010300300037 ARISKA CAHYANDIRA 23 23
24 K010300300038 AYU PRASISCA 24 24
25 K010300300039 BUDI SANTOSO 25 25
26 K010300300040 FAJRIA ROSSI 26 26
27 K010300300041 FIRDAUS SUNANDAR 27 27
28 K010300300042 FITRIA AMANDA SARI 28 28
29 K010300300043 GALUH SETIA PUTRA SURAHMAN 29 29
30 K010300300044 GILANG NURRAHMAT 30 30
31 K010300300045 HOLIPATUNISA 31 31
32 K010300300046 INDRA TIRTA 32 32
33 K010300300047 KHOLIPAH TURROHMAH 33 33
34 K010300300048 LULU SAGITA AZIZAH 34 34
35 K010300300049 MUHAMMAD PAISAL AL AMIM 35 35
36 K010300300050 MUHAMMAD REZA AFRIZAL 36 36
37 K010300300051 NURUL AISYAH 37 37
38 K010300300052 MUHAMMAD AS SHONHAJI 38 38
39 K010300300053 RIO SETIAWAN 39 39
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030030-BKM1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300300020 MUHAMMAD RAFLY ALAMSYAH 1 1
2 K010300300021 MUHAMMAD RIZKIE APRILIANO 2 2
3 K010300300022 NALAR BRILIYAN REKA SUWARNO 3 3
4 K010300300023 NICKEN OKTAVINOLA 4 4
5 K010300300024 RARA ANGGITA RAHMADANI 5 5
6 K010300300025 ROHMAN NURHAKIM 6 6
7 K010300300026 RUDI ILHAM SYAH PUTRA 7 7
8 K010300300027 SATRIA NUR SUKMA 8 8
9 K010300300028 SYAFRIAN AZHAR 9 9
10 K010300300029 SYAHRUL AGIS 10 10
11 K010300300030 TUBAGUS CHAIRUL ILMAN 11 11
12 K010300300031 WILDA ERLANI 12 12
13 K010300300032 WINDY AYUNI 13 13
14 K010300300033 ZAINAL ARIFIN 14 14
15 K010300300054 RISMA ADE NURAINI 15 15
16 K010300300055 RIYAN DRAJAT 16 16
17 K010300300056 RIZKA ANDRIANAH 17 17
18 K010300300057 ROHMAT FEBRIAN F 18 18
19 K010300300058 SALSABIL PUTRI 19 19
20 K010300300059 SETIYA MUSLIH 20 20
21 K010300300060 SHAFFIRA PRIYUNITA 21 21
22 K010300300061 SITI NUR JANNAH 22 22
23 K010300300062 SITI ROYANAH 23 23
24 K010300300063 TEGAR NUGROHO 24 24
25 K010300300064 UCU WINARSIH 25 25
26 K010300300065 YASIN FADILAH 26 26
27 K010300300066 YOURSMAN RIVALDO JUNIVER 27 27
28 K010300300067 ZIKRI HAFIDZ AL FARIDZI 28 28
29 K010300300101 ABDUL QAHHAR 29 29
30 K010300300102 ADIA FARERA YULIASA 30 30
31 K010300300103 ANGGIT IYAS SETIAWAN 31 31
32 K010300300104 ANITA RACHMAN 32 32
33 K010300300105 DIMAS ERLANGGA 33 33
34 K010300300106 DWI PRIHARTINI 34 34
35 K010300300107 ERHAN ZULFIKAR 35 35
36 K010300300108 FAJAR RAMADHAN 36 36
37 K010300300109 HANIAH FADILLAH 37 37
38 K010300300110 HERDIN ADZANI 38 38
39 K010300300111 JOSSY SADDAM RAMADHANI SUPRIADI 39 39
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030032-AUU2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300320001 FATUR RAHMAN 1 1
2 K010300320002 FADHIL DIO BANDERAS 2 2
3 K010300320003 RIZKY FADILAH 3 3
4 K010300320004 SUPI NUR RAGA 4 4
5 K010300320005 ULWAN NUR FALAH 5 5
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030034-APC1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300340001 AFIFUDIN YAHYA 1 1
2 K010300340002 AHYYA PUTRI ANDIAZ 2 2
3 K010300340003 ALINDA SURYANI 3 3
4 K010300340004 AMANDA AYU RIZKIA 4 4
5 K010300340005 ANANDA FAJAR PURNAMA 5 5
6 K010300340006 ASRI NOVIANTIE 6 6
7 K010300340007 ATIKA KAMILAH 7 7
8 K010300340008 AYATINA ANGELA PUTRI MUHAMMAD MALKI SEDIK HUBUDI 8 8
9 K010300340009 AZZUHRAH MAE 9 9
10 K010300340010 BINTANG ARI PRASETYA 10 10
11 K010300340011 CHOIRUNNISA 11 11
12 K010300340012 CLARA APRILIA 12 12
13 K010300340013 DEWI KARTIKA SARI 13 13
14 K010300340014 FANI NUR ANGGRAINI 14 14
15 K010300340015 FATTAH ALIF PRADANA 15 15
16 K010300340016 FEBYTA PUTRI PRAMESTI 16 16
17 K010300340017 HAFIDAH FADILAH 17 17
18 K010300340018 HAZAMI 18 18
19 K010300340019 JELIYA SARI 19 19
20 K010300340020 LALA WAHYUNINGSIH 20 20
21 K010300340021 LINDA LESTARI 21 21
22 K010300340022 MUHAMAD HUSEIN 22 22
23 K010300340023 MUHAMMAD FAHDEL EL HUSNI 23 23
24 K010300340024 MUHTATDIAN ARDHAN 24 24
25 K010300340025 NETTA UTAMI FEBRIANE MULYA 25 25
26 K010300340026 NONI ARIYANTI 26 26
27 K010300340027 NUR ANGGRAENI 27 27
28 K010300340028 NUR ISHMATILLAH 28 28
29 K010300340029 PUTRI SARAH 29 29
30 K010300340030 RIHADATUL \\'AIS 30 30
31 K010300340031 SALSABILAH AZZAHRA 31 31
32 K010300340032 SALSABILLA AULIA 32 32
33 K010300340033 SARIFAH ALFIAH 33 33
34 K010300340034 SASKIA AMALIA PUTRI 34 34
35 K010300340035 SEISYA TUNGGA DEWI 35 35
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030034-BNM1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300340036 SHAFIYAH NAHDA TSABITAH 1 1
2 K010300340037 SUCIANI 2 2
3 K010300340038 SUTRA PUTRI DEWANTI 3 3
4 K010300340039 SYIFA FITRI UTAMA 4 4
5 K010300340040 UMI AZZAHRA CHOIRUNNISA 5 5
6 K010300340041 AHMAD SOFYAN FAUZI 6 6
7 K010300340042 ALDI TAHTA AINULLAH 7 7
8 K010300340043 ALVI KHAERANI 8 8
9 K010300340044 ANDINI NUR SAFITRI 9 9
10 K010300340045 ANISYA YEDI HERLINA 10 10
11 K010300340046 AULIA DWITA 11 11
12 K010300340047 AYU NURAZIZAH 12 12
13 K010300340048 CHUSNUL AULIA 13 13
14 K010300340049 DEA AULIA 14 14
15 K010300340050 DIVA JESSI WIDIANI 15 15
16 K010300340051 FADLA NURJANAH 16 16
17 K010300340052 FONI CAHYANINGSASI 17 17
18 K010300340053 FRISKA ALVIDEFTIANA 18 18
19 K010300340054 HENDRIK SUSILO 19 19
20 K010300340055 IMAM BUCHORY 20 20
21 K010300340056 INDAH JULIANTI 21 21
22 K010300340057 INDI RAHMADANI 22 22
23 K010300340058 LUTFIA ALVIANNA 23 23
24 K010300340059 MUFIDAH SALSABILLAH 24 24
25 K010300340060 MUHAMAD AL FHARISIY 25 25
26 K010300340061 MUHAMMAD FIKRI SEPTIAN 26 26
27 K010300340062 NAJMAH SHUBHIYAH 27 27
28 K010300340063 NIA RACHMAWATI 28 28
29 K010300340064 OKTAVIA HASYYATI 29 29
30 K010300340065 RAISYA HARESTANIA 30 30
31 K010300340066 RESSA AZ ZAHRAH 31 31
32 K010300340067 SAHARANI 32 32
33 K010300340068 SALMA RIANA 33 33
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030034-CEK1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300340069 SITI HODIJAH 1 1
2 K010300340070 AISAH SYAHRANI FEBRIANTI 2 2
3 K010300340071 AMALIA PUTRI 3 3
4 K010300340072 APRILIA ARTIANTI 4 4
5 K010300340073 ASHAR ARDIANTO 5 5
6 K010300340074 AULIA NABILLA 6 6
7 K010300340075 AYU RUSMANINGRUM 7 7
8 K010300340076 AZZAHRAH 8 8
9 K010300340077 DEVI ANGGARANI 9 9
10 K010300340078 DIVA SHELLY HARDIANTY 10 10
11 K010300340079 FIKA LESTARI 11 11
12 K010300340080 FITRAH PRADANA 12 12
13 K010300340081 GHINAATHIYAH GISELA SITOMPUL 13 13
14 K010300340082 INDAH TRI NURAINI 14 14
15 K010300340083 LARAS PRATIWI LANGEN TYAS 15 15
16 K010300340084 MAULANA ALI RACHMAT 16 16
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030037-ALA2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300370001 Achmad Sudrajat 1 1
2 K010300370002 Ajis Triono 2 2
3 K010300370003 Akbar Apriyansyah 3 3
4 K010300370004 Aldi Fadillah 4 4
5 K010300370005 Aldi Gusnadi 5 5
6 K010300370006 ALDIANSAH 6 6
7 K010300370007 Andri Fernandes Mabilehi 7 7
8 K010300370008 Andriansyah Ramadhan 8 8
9 K010300370009 Anggoro Saputra 9 9
10 K010300370010 Arief Sidiq Wicaksono 10 10
11 K010300370011 Arip Setiawan 11 11
12 K010300370012 Arya Sumarno 12 12
13 K010300370013 Aryo Girinanto 13 13
14 K010300370014 Bagus Listanto 14 14
15 K010300370015 Cucu Andrian 15 15
16 K010300370016 Daffa Wira Baihaki 16 16
17 K010300370017 Erlinda Afrianti 17 17
18 K010300370018 Firman Saputra 18 18
19 K010300370019 Hafiz Yoga Pratama 19 19
20 K010300370020 HERMAWAN 20 20
21 K010300370021 Irfan Saifuddhin 21 21
22 K010300370022 Jalalluddin Ahyar 22 22
23 K010300370023 Linda Rahayu 23 23
24 K010300370024 Mochamad Daffa Ramdhan Zamora 24 24
25 K010300370025 Muhamad Fiki Haryanto 25 25
26 K010300370026 Muhamad Ghilmanudin 26 26
27 K010300370027 Muhammad Fajar 27 27
28 K010300370028 Nigel Tito 28 28
29 K010300370029 Rian Indrawan 29 29
30 K010300370030 Rizky Prastyo 30 30
31 K010300370031 Rizque Adi An Waiz Munaya 31 31
32 K010300370032 Sammi Jefry Liunesi 32 32
33 K010300370033 Septiane Julia Yahya 33 33
34 K010300370034 Sigit Orlando Frastyo 34 34
35 K010300370035 Zajuli Ardiansyah 35 35
36 K010300370036 Andika Tri Anggara Putra 36 36
37 K010300370037 ANJELOS RAGA KIWAN 37 37
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030037-BRJ2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300370038 Azis Zailani 1 1
2 K010300370039 Chrisleenher King 2 2
3 K010300370040 Deni Ismail 3 3
4 K010300370041 Dicky Diaz Ramadhan 4 4
5 K010300370042 Dimas Bangkit Saputra 5 5
6 K010300370043 Elfrido Sefrenal Meliano Amar 6 6
7 K010300370044 Esti Julistia Nengsi 7 7
8 K010300370045 Farhan Yusuf 8 8
9 K010300370046 Fatwa Mu\\'arif 9 9
10 K010300370047 Lois Eunike 10 10
11 K010300370048 M. Irawan Musa 11 11
12 K010300370049 Manarur Rohman 12 12
13 K010300370050 MESSYANA GALATIAN NAINGGOLAN 13 13
14 K010300370051 Muhamad Reza Risky 14 14
15 K010300370052 Muhamad Zakiyandri 15 15
16 K010300370053 Muhammad Bintang Ardiansyah 16 16
17 K010300370054 Muhammad Daffa Putra Sofyan 17 17
18 K010300370055 Muhammad Ramdani 18 18
19 K010300370056 Muhammad Ridwan Syah 19 19
20 K010300370057 Nikodemus Setiawan 20 20
21 K010300370058 Nur Sahid Pangestu 21 21
22 K010300370059 Rayhan Awwali 22 22
23 K010300370060 Saepul Riski 23 23
24 K010300370061 Salsabilah Allysia 24 24
25 K010300370062 Satria Yudha Saputra 25 25
26 K010300370063 Surya Putra 26 26
27 K010300370064 Taufik Firmansyah 27 27
28 K010300370065 Tomsa Franius Sihombing 28 28
29 K010300370066 Wahyu Hidayat 29 29
30 K010300370067 Wahyu Komara 30 30
31 K010300370068 Wiwit Septiawan 31 31
32 K010300370069 Yusril Mahendra 32 32
33 K010300370070 Ai Fitri Rosalia 33 33
34 K010300370071 Amelia 34 34
35 K010300370072 Amelia Novianti Putri 35 35
36 K010300370073 Arinda Aurellia 36 36
37 K010300370074 Aulya Michelle John 37 37
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030037-CPI2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300370075 Ayu Anita 1 1
2 K010300370076 Berliana Rusdiani Safitri 2 2
3 K010300370077 Christopher Tulus Pangidoan 3 3
4 K010300370078 Dhea Aldama 4 4
5 K010300370079 Dian Maulidiah 5 5
6 K010300370080 Elsa Sapitri 6 6
7 K010300370081 Fayza Meiditya 7 7
8 K010300370082 Kesy Sri Monica 8 8
9 K010300370083 Lidya Juliana Simamora 9 9
10 K010300370084 Linda Putri 10 10
11 K010300370085 Mawarni Agustina Manik 11 11
12 K010300370086 Melta Amelia 12 12
13 K010300370087 Muhamad Hakim Saputra 13 13
14 K010300370088 Muhammad Mufadillah 14 14
15 K010300370089 Nova Riska Alfiyana 15 15
16 K010300370090 Novi Riski Alfiyana 16 16
17 K010300370091 NOVITA NUR RAHMAH 17 17
18 K010300370092 Nur Sadiyah 18 18
19 K010300370093 Nur Safitri 19 19
20 K010300370094 PUTRI DEWI PURWANTI 20 20
21 K010300370095 Renaldi Rahadian 21 21
22 K010300370096 Rian Setiawan 22 22
23 K010300370097 Rika Nur Syafitri 23 23
24 K010300370098 Sela Sulissetiana 24 24
25 K010300370099 SELLA OKTAVIANI 25 25
26 K010300370100 Siska Mariska Tamboeo 26 26
27 K010300370101 Sonnya Osi Adhiyani 27 27
28 K010300370102 Tiara 28 28
29 K010300370103 Tiara Iranggi 29 29
30 K010300370104 Umiyanah 30 30
31 K010300370105 Venaro Gultom 31 31
32 K010300370106 Visca Apriliany 32 32
33 K010300370107 Viviana 33 33
34 K010300370108 Yudis Herlian 34 34
35 K010300370109 Adella Puspita Sari 35 35
36 K010300370110 Aisyah Rahmawati 36 36
37 K010300370111 Alfira Zahrani 37 37
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030038-AVK1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300380001 Ahmad Sofian 1 1
2 K010300380002 Aldi Nesta 2 2
3 K010300380003 Alvinto Tius 3 3
4 K010300380004 Amelia Wijaya 4 4
5 K010300380005 Bernado Fransiskus 5 5
6 K010300380006 Dewi Fitri 6 6
7 K010300380007 Eka Putro 7 7
8 K010300380008 Erie Anderson 8 8
9 K010300380009 Feren Natalia 9 9
10 K010300380010 Frengky Wahyu Hotman Napitupulu 10 10
11 K010300380011 Hengki 11 11
12 K010300380012 Ibnu Oktaviansyah 12 12
13 K010300380013 Irena Noviana Inayah 13 13
14 K010300380014 Leonardo 14 14
15 K010300380015 Ling Ling 15 15
16 K010300380016 Muhammad Wendi Saksena 16 16
17 K010300380017 Regita Meilia Putri 17 17
18 K010300380018 Shella Martika 18 18
19 K010300380019 Vanesa Meydy 19 19
20 K010300380020 Willyam Vincentius 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030040-ANQ1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300400001 Achmad Yahadi 1 1
2 K010300400002 Adinda Cahyani 2 2
3 K010300400003 Aditya Dwipa 3 3
4 K010300400004 Ahmad Abdilah 4 4
5 K010300400005 Aida Nur Luaidaini 5 5
6 K010300400006 Akbar 6 6
7 K010300400007 Alan Muzaki 7 7
8 K010300400008 Aldi Andana Pramudita 8 8
9 K010300400009 Chai Mei Mei 9 9
10 K010300400010 Depita Anggreyani 10 10
11 K010300400011 Dharma Melyana 11 11
12 K010300400012 Dina Monika 12 12
13 K010300400013 Ditto Surya Pratama 13 13
14 K010300400014 Eka Saputra 14 14
15 K010300400015 Erika 15 15
16 K010300400016 Ferdian Dwi Cahya 16 16
17 K010300400017 Frans Tanuel 17 17
18 K010300400018 Kurnia 18 18
19 K010300400019 Muhamad Budi Mulyawan 19 19
20 K010300400020 Muhammad Akbar Gholib Istimror 20 20
21 K010300400021 Nindia Putri Aminusholihat Sofyan 21 21
22 K010300400022 Nur Fatimah Alvia 22 22
23 K010300400023 Nurawalludin 23 23
24 K010300400024 Oktaviani 24 24
25 K010300400025 Resti Utari 25 25
26 K010300400026 Riando Muhamad Subakti 26 26
27 K010300400027 Rizky Putra Pratama 27 27
28 K010300400028 Sayyidah Nisa 28 28
29 K010300400029 Shinta 29 29
30 K010300400030 Titi Sanny Godjali 30 30
31 K010300400031 Verra Vindica Resty 31 31
32 K010300400032 Wiwi Widiasih 32 32
33 K010300400033 Yosephine Eka Valescka 33 33
34 K010300400034 Yuliyana 34 34
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030040-BLW1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300400067 Agusto Ario Darmawan 1 1
2 K010300400068 Akbar Ramadhan 2 2
3 K010300400069 Alma Rahmayani 3 3
4 K010300400070 Andre Nayif Jarulloh 4 4
5 K010300400071 Andre Saputra 5 5
6 K010300400072 Bayu Rahman 6 6
7 K010300400073 Cherly Meisya Juwita Saputri 7 7
8 K010300400074 Enjelia Eka Safitri 8 8
9 K010300400075 Exal Arya Dwitama 9 9
10 K010300400076 Feyza Alfatihadi Putra Komarudin 10 10
11 K010300400077 Fitriani 11 11
12 K010300400078 Floryntia Kurniawan 12 12
13 K010300400079 Ilham Saputra 13 13
14 K010300400080 Marinah 14 14
15 K010300400081 Mohamad Fata Dana 15 15
16 K010300400082 Mohammad Rafli Saputra 16 16
17 K010300400083 Muhamad Karfiansyah 17 17
18 K010300400084 Muhammad Rafy Praditya 18 18
19 K010300400085 Nabila Rismawati 19 19
20 K010300400086 Nadia Bella 20 20
21 K010300400087 Nanda Aulia 21 21
22 K010300400088 Nurul Hikmah Sulistiawati 22 22
23 K010300400089 Reza 23 23
24 K010300400090 Sri Wahyuni Saputri 24 24
25 K010300400091 Syifa Aura Aldaniah 25 25
26 K010300400092 Vanessa Oktavia 26 26
27 K010300400093 Virgiawan Listanto 27 27
28 K010300400094 Yulia Afikah Sari 28 28
29 K010300400095 Zahra Meilani 29 29
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-AUA1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430001 Abdul Rahman Rohit 1 1
2 K010300430002 Agus Arif Hidayat 2 2
3 K010300430003 Ahmad Nurainun 3 3
4 K010300430004 Aldi Priansyah 4 4
5 K010300430005 Alldian Prayoga 5 5
6 K010300430006 Andriyan Purnama 6 6
7 K010300430007 Bagus Wicaksono 7 7
8 K010300430008 Dwi Sholihin 8 8
9 K010300430009 Elisa Aryanti Puspita Putri 9 9
10 K010300430010 Erlangga Pratama Putra 10 10
11 K010300430011 Haikal Sheza Khalif Hasani 11 11
12 K010300430012 Iksan Akmaludin 12 12
13 K010300430013 Khoirul Syazidan 13 13
14 K010300430014 M Rendy Mamangkay 14 14
15 K010300430015 Muhamad Edwin 15 15
16 K010300430016 Muhammad Denny Setiawan 16 16
17 K010300430017 Muhammad Katon Pangestu 17 17
18 K010300430018 Muhammad Rassya Lazuardi 18 18
19 K010300430019 Mukti Wijaya 19 19
20 K010300430020 Nadia Putri Riyadi 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-BLV1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430021 Nur Alamsyah 1 1
2 K010300430022 Nur Apriyani 2 2
3 K010300430023 Nurhikmal Hidayatullah 3 3
4 K010300430024 Putri Kusumawati 4 4
5 K010300430025 Rahmat Pratama 5 5
6 K010300430026 Ridho Restu Fajar 6 6
7 K010300430027 Rifki Hadi 7 7
8 K010300430028 Salwa Azzahra 8 8
9 K010300430029 Sendi Oktavianto 9 9
10 K010300430030 Sultan Apriadin 10 10
11 K010300430031 Teguh Muhammad Alfiansyah 11 11
12 K010300430032 Varhan Nawaqinzye 12 12
13 K010300430033 Yohannes Hans Rafael 13 13
14 K010300430034 Ahmad Fahrizal Sanaya 14 14
15 K010300430035 Ahmad Faizal 15 15
16 K010300430036 Aji Saka 16 16
17 K010300430037 Aji Syukur 17 17
18 K010300430038 Akhsal Fariza Akbar 18 18
19 K010300430039 Alif Saepullah 19 19
20 K010300430040 Aliy As\\'ad As\\'shidiq 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-CKH1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430041 Ardi Sutaba 1 1
2 K010300430042 Brenly Edison 2 2
3 K010300430043 Christoper Daniel Dimas Putranto 3 3
4 K010300430044 Dika Tyasmara Ponco 4 4
5 K010300430045 Dimas Prasetyo 5 5
6 K010300430046 Engga 6 6
7 K010300430047 Farhan Maulana 7 7
8 K010300430048 Ihsan Fadhil 8 8
9 K010300430049 Jemmy Samuel Pargaulan 9 9
10 K010300430050 Mochammad Febriansyah 10 10
11 K010300430051 Muhamad Luthfikar Ananta 11 11
12 K010300430052 Muhamad Riyandi 12 12
13 K010300430053 Muhammad Fachri Aulia 13 13
14 K010300430054 Muhammad Fikri Akmal 14 14
15 K010300430055 Muhammad Ridwan 15 15
16 K010300430056 Pandu Andhika Bahana 16 16
17 K010300430057 Perdiansah 17 17
18 K010300430058 Ridho Ramadhan 18 18
19 K010300430059 Rio Insan Kammil 19 19
20 K010300430060 Risman Zulfaqih 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-DJI1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430061 Rivaldi Permana 1 1
2 K010300430062 Salva Andrian 2 2
3 K010300430063 Satrio Nugroho 3 3
4 K010300430064 Wieky Wimar Eka Putra 4 4
5 K010300430065 Winki Sandeka 5 5
6 K010300430066 Adam Pramadhan Wardam 6 6
7 K010300430067 Ana Junia 7 7
8 K010300430068 Anugrah Heldanie Fajri 8 8
9 K010300430069 Ardi Juliyanto 9 9
10 K010300430070 Ayu Komala Sari 10 10
11 K010300430071 Azis Dwi Saputra 11 11
12 K010300430072 Bayu Pamungkas 12 12
13 K010300430073 Daffa Adittia 13 13
14 K010300430074 Dian Tri Wahyunit 14 14
15 K010300430075 Dwi Sulistiowati 15 15
16 K010300430076 Fabio Ramadhan Cannavaro 16 16
17 K010300430077 Jovanka Al Faroh 17 17
18 K010300430078 Lisa Gisela Deviyani 18 18
19 K010300430079 Marlian Sycah 19 19
20 K010300430080 Mega Meliana 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-EDK1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430081 Mohamad Yusuf Afandi 1 1
2 K010300430082 Muhamad Afriyansyah 2 2
3 K010300430083 Muhammad Andrey 3 3
4 K010300430084 Nawang Fajri Pandu Permadi 4 4
5 K010300430085 Nisfayanti Syahbani 5 5
6 K010300430086 Padri Yustiawan 6 6
7 K010300430087 Priyakha Adisty Bachtiar 7 7
8 K010300430088 Reza Trisna Styyawan 8 8
9 K010300430089 Ricky Eka Saputra 9 9
10 K010300430090 Rotua Ari Sitawati Siagian 10 10
11 K010300430091 Rudianto 11 11
12 K010300430092 Saifudin Maulana 12 12
13 K010300430093 Selli Dinda Riyani 13 13
14 K010300430094 Tia Amelia 14 14
15 K010300430095 Vicky Aldiansyah 15 15
16 K010300430096 Allyssa Midya Firmansyah 16 16
17 K010300430097 Amelia Safitri 17 17
18 K010300430098 Anisa Bahar 18 18
19 K010300430099 Cici Citra 19 19
20 K010300430100 Desy Fitri Rismadayanti 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-FLB1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430101 Diah Ayu Noviyanti 1 1
2 K010300430102 Dwi Amanda Sulistia 2 2
3 K010300430103 Dwi Sefri Yulianto 3 3
4 K010300430104 Gibran Azzurri 4 4
5 K010300430105 Indry Ramadanti 5 5
6 K010300430106 Irfansyah 6 6
7 K010300430107 Muhamad Karan Rifai 7 7
8 K010300430108 Muhammad Iqbal Saputra 8 8
9 K010300430109 Nafsiah 9 9
10 K010300430110 Nisrina Hafifah 10 10
11 K010300430111 Retno Wulandari 11 11
12 K010300430112 Rokayah 12 12
13 K010300430113 Roy Sandi 13 13
14 K010300430114 Sara Anglelina Veronica 14 14
15 K010300430115 Sarmando 15 15
16 K010300430116 Sumiati 16 16
17 K010300430117 Vergizian Setiadi 17 17
18 K010300430118 Vinka Sagita Ardana 18 18
19 K010300430119 Wildati Maulidah 19 19
20 K010300430120 Wina Maouliwiana 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-GTW1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430121 Yunika Shalom 1 1
2 K010300430122 Adi Alfauzi 2 2
3 K010300430123 Aisya Oktaviani Setiawan 3 3
4 K010300430124 Alim Ardi Dermawan 4 4
5 K010300430125 Aswati 5 5
6 K010300430126 Chandra Surya Wijaya 6 6
7 K010300430127 Crespo Darmawan 7 7
8 K010300430128 Dina Hamidah 8 8
9 K010300430129 Elma Melianah 9 9
10 K010300430130 Herlina Jumiyati 10 10
11 K010300430131 Intan Meivita Yuliansyah 11 11
12 K010300430132 Juliani Nazarita 12 12
13 K010300430133 Laila Ashabila Khaerani 13 13
14 K010300430134 Mahar Nefa 14 14
15 K010300430135 Marlina 15 15
16 K010300430136 May Tamara Munthe 16 16
17 K010300430137 Muhamad Adi Saputra 17 17
18 K010300430138 Muhamad Rizky Fadilah 18 18
19 K010300430139 Nabila Putri 19 19
20 K010300430140 Nur Hasanah 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030043-HWT1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300430141 Nurtriyanah 1 1
2 K010300430142 Rendi Firmansyah 2 2
3 K010300430143 Riny Andini 3 3
4 K010300430144 Risti Pratiwi 4 4
5 K010300430145 Sekar 5 5
6 K010300430146 Septi Windriasari 6 6
7 K010300430147 Silvia Dini Rahmatika 7 7
8 K010300430148 Wahyu Subandi 8 8
9 K010300430149 Ahmad Iqrom Al Aziz 9 9
10 K010300430150 Ajeng Setiani 10 10
11 K010300430151 Alfina Damayanti 11 11
12 K010300430152 Andreas Setiadi 12 12
13 K010300430153 Asep Supriyadi 13 13
14 K010300430154 Dewi Sari 14 14
15 K010300430155 Elma Windiana 15 15
16 K010300430156 Ibnu Fajar Aditama 16 16
17 K010300430157 Ika Rusaini 17 17
18 K010300430158 Lingga Utama 18 18
19 K010300430159 Lukman Septianto 19 19
20 K010300430160 Maya Ristia Nurani 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030044-ARD2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300440001 Budi Salim 1 1
2 K010300440002 Bui Kiong 2 2
3 K010300440003 Carles 3 3
4 K010300440004 Chalista Syifa Nabilla 4 4
5 K010300440005 Chin Hua 5 5
6 K010300440006 Chistiyuni Angreni 6 6
7 K010300440007 Christina octaviana 7 7
8 K010300440008 Daniel William 8 8
9 K010300440009 Deni 9 9
10 K010300440010 Deshella Wiranti 10 10
11 K010300440011 Fui Fui 11 11
12 K010300440012 Haryadi Setiawan 12 12
13 K010300440013 Hendry Setiawan 13 13
14 K010300440014 Imelda Suryati 14 14
15 K010300440015 Kevin Julio 15 15
16 K010300440016 Leonardo 16 16
17 K010300440017 Louis Reagan 17 17
18 K010300440018 Mario Alfarrel 18 18
19 K010300440019 Mei Hua Thong 19 19
20 K010300440020 Michelle 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030045-AHP1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300450001 Abas Kedatun 1 1
2 K010300450002 Abdul Syukur 2 2
3 K0103004500026 Panji Perdana 3 3
4 K010300450003 Abdul Wahab Hasbulloh 4 4
5 K010300450004 Ahmad Fadillah 5 5
6 K010300450005 Ahmad Rivan Riyadi 6 6
7 K010300450006 Alfian 7 7
8 K010300450007 Alldo Yuanvi 8 8
9 K010300450008 Anfasha Maulana 9 9
10 K010300450009 Bagas Jati Ramadhan 10 10
11 K010300450010 Deden Alnisa Refianto 11 11
12 K010300450011 Fahrullamtawi 12 12
13 K010300450012 Fikri Akram 13 13
14 K010300450013 Hafif Fatullah 14 14
15 K010300450014 Hagi Hidayat 15 15
16 K010300450015 Ibnu Arsyi 16 16
17 K010300450016 Ibnu Aldiansyah 17 17
18 K010300450017 Jalalludin Bintang Setiawan 18 18
19 K010300450018 Jihan Meysari 19 19
20 K010300450019 Jodi Eko Saputro 20 20
21 K010300450020 Juan Hagi 21 21
22 K010300450021 Kevin Kurniawan 22 22
23 K010300450022 Miftakhur Rizki 23 23
24 K010300450023 Muhamad Ishaq 24 24
25 K010300450024 Muhamad Miftahul Faroh 25 25
26 K010300450025 Naufal Ridwan Saputra 26 26
27 K010300450027 Putra Maulana 27 27
28 K010300450028 Rahmat Fadlillah 28 28
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030045-BFC1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K0103004500093 Adam Gorby 1 1
2 K0103004500094 Ahmad Nur Fauzi 2 2
3 K0103004500095 Anisa Dwi Utami 3 3
4 K0103004500096 Diska Sekar Ayu Pratiwi 4 4
5 K0103004500097 Doni Escada 5 5
6 K0103004500098 Doni Maulana Romadon 6 6
7 K0103004500099 Elita Ramadhayanti 7 7
8 K0103004500100 Elsa Tri Wahyuni 8 8
9 K0103004500101 Felix Galihna Walidaen 9 9
10 K0103004500102 Jerry Ramdani 10 10
11 K0103004500103 Meylani Sugesti 11 11
12 K0103004500104 Mia Asari 12 12
13 K0103004500105 Muhamad Ferdian 13 13
14 K0103004500106 Nabila Ariyanti Putri 14 14
15 K0103004500107 Rafly Rizqy Pratama 15 15
16 K0103004500108 Rahayuningtias 16 16
17 K0103004500109 Rakhmadita 17 17
18 K0103004500110 Raihan Nur Ramadhan 18 18
19 K0103004500111 Salman Alfarizi 19 19
20 K0103004500112 Tirtha Suci Lestari 20 20
21 K0103004500113 Tri Fany Setiawan 21 21
22 K0103004500114 Tubagus Rivaldiansyah Putra 22 22
23 K0103004500115 Virka Ramadhanty 23 23
24 K0103004500116 Yunita 24 24
25 K0103004500117 Yunita Anggreeni 25 25
26 K010300450029 Rohman 26 26
27 K010300450030 Septiawan Munawirul Aziz 27 27
28 K010300450031 Wahyu Saputra 28 28
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030046-AMQ2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300460001 Aditia 1 1
2 K010300460002 An\\'Amta Tohari 2 2
3 K010300460003 Annisa Azzahra 3 3
4 K010300460004 Dewi Tri Rahayu 4 4
5 K010300460005 Fadillah Shopiati 5 5
6 K010300460006 Firman Nurfirdaus 6 6
7 K010300460007 Indi Rahmawati 7 7
8 K010300460008 Lia Astuti 8 8
9 K010300460009 Lina Puspitasari 9 9
10 K010300460010 Lina Rosita 10 10
11 K010300460011 Marsel Adi Putra 11 11
12 K010300460012 Maya Handayani 12 12
13 K010300460013 Maya Puspitasari 13 13
14 K010300460014 Millah Aulia 14 14
15 K010300460015 Muhamad Solihin 15 15
16 K010300460016 Nabila Rosa Saputri 16 16
17 K010300460017 Nopita Sari 17 17
18 K010300460018 Nurtawafani 18 18
19 K010300460019 Putri Aulia Dewi 19 19
20 K010300460020 Rasikhah Syahla Azzahra 20 20
21 K010300460021 Renita Klarensyah 21 21
22 K010300460022 Reza Prihatini Nengsih 22 22
23 K010300460023 Rismayani 23 23
24 K010300460024 Robby Permana 24 24
25 K010300460025 Rony Sunres 25 25
26 K010300460026 Sulaeman 26 26
27 K010300460027 Zuhvatul Wida 27 27
28 K010300460028 Ahmad Muludin 28 28
29 K010300460029 Amanda Fatimatuz Zahro 29 29
30 K010300460030 Dea Puspita 30 30
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030046-BSO2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300460031 Dita Nawati 1 1
2 K010300460032 Eka Safitri 2 2
3 K010300460033 Faturohman 3 3
4 K010300460034 Irma Presmia 4 4
5 K010300460035 Isna Lifina 5 5
6 K010300460036 Junaeri Widiya Nengsih 6 6
7 K010300460037 Kiki Aprillisia 7 7
8 K010300460038 Mita Aprilia Rosyadi 8 8
9 K010300460039 Mohamad Zidan 9 9
10 K010300460040 Nike Astriyah 10 10
11 K010300460041 Nilam Fatmawati 11 11
12 K010300460042 Nurasifa Fauziah 12 12
13 K010300460043 Nurul Fadillah 13 13
14 K010300460044 Pipit Pitaloka 14 14
15 K010300460045 Puspita Handayani 15 15
16 K010300460046 Putri Mauliana Nur Hidayah 16 16
17 K010300460047 Rahman Alfarezi 17 17
18 K010300460048 Ranggita Berliana Putri 18 18
19 K010300460049 Regita Cahyani 19 19
20 K010300460050 Rizky Angga Syahputra 20 20
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030047-AOT1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300470001 Angela Cristy 1 1
2 K010300470002 Bella Sandra 2 2
3 K010300470003 Cindy Leonita 3 3
4 K010300470004 Criestian Hadiwinata 4 4
5 K010300470005 Dedi Chandra 5 5
6 K010300470006 Desinta Chandra 6 6
7 K010300470007 Desvian Dharma Putra 7 7
8 K010300470008 Devania Kennindya 8 8
9 K010300470009 Devina Tama 9 9
10 K010300470010 Dharmayanti 10 10
11 K010300470011 Djohan 11 11
12 K010300470012 Eviana 12 12
13 K010300470013 Fitriani 13 13
14 K010300470014 Gisela Astari Gunawan 14 14
15 K010300470015 Jeiver Shine 15 15
16 K010300470016 Jessica Anestasya Thio 16 16
17 K010300470017 Lianti Fitria 17 17
18 K010300470018 Marcella 18 18
19 K010300470019 Michelle 19 19
20 K010300470020 Nathalie Aurellia Jaya 20 20
21 K010300470021 Novita Carlina 21 21
22 K010300470022 Ryenezz Trarusni Halim 22 22
23 K010300470023 Selvi Laurent 23 23
24 K010300470024 Septanus 24 24
25 K010300470025 Siau Ling 25 25
26 K010300470026 Silvia Refistjia 26 26
27 K010300470027 Tjhin Fanny 27 27
28 K010300470028 Vanesa Martian 28 28
29 K010300470029 Vania Clara Diva 29 29
30 K010300470030 Vellencia Lifrasky 30 30
31 K010300470031 Vellisia Clarens 31 31
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030048-ASE2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300480001 AHMAD DWI CAHYO 1 1
2 K010300480002 ARDI NUR PRADANA. 2 2
3 K010300480003 DEDI DORES GIAWA 3 3
4 K010300480004 DESITA PUTRI WARDANI 4 4
5 K010300480005 FENI DWI RUSDIANA. 5 5
6 K010300480006 FITRI INDRIYANTI 6 6
7 K010300480007 HODIJAH 7 7
8 K010300480008 JOSEPHINE CLARESTA 8 8
9 K010300480009 LIA EVANKA SEPTIANI 9 9
10 K010300480010 LUSIANA 10 10
11 K010300480011 MEISYE ALDHIANSHA 11 11
12 K010300480012 MUJI ROHMAT 12 12
13 K010300480013 NOVITASARI 13 13
14 K010300480014 NUR FADILLAH 14 14
15 K010300480015 RICHARD RAY SUSANTO 15 15
16 K010300480016 RIZKY ALI PUTRA. 16 16
17 K010300480017 SARTIKA YULI 17 17
18 K010300480018 SAZIAH FAIZT 18 18
19 K010300480019 SHINTA MELIANI 19 19
20 K010300480020 SITI WELDA UTARI 20 20
21 K010300480021 TIAN ARI PATLA 21 21
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030049-AEA2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300490001 Achmad Sayfudin 1 1
2 K010300490002 Agung Arya Pangestu 2 2
3 K010300490003 Ahmad Yani Samudra 3 3
4 K010300490004 Alpin 4 4
5 K010300490005 Anggi Elfira 5 5
6 K010300490006 Arifin 6 6
7 K010300490007 Devina Febrianti 7 7
8 K010300490008 Dini Romiana 8 8
9 K010300490009 Diniati Agustin 9 9
10 K010300490010 Dwi Meydita Rahmawati 10 10
11 K010300490011 Fadila Saputri 11 11
12 K010300490012 Fani Ardiansyah 12 12
13 K010300490013 Firdaus 13 13
14 K010300490014 Ifana Kurnia 14 14
15 K010300490015 Indah Nuraini 15 15
16 K010300490016 M Haikal Fikri 16 16
17 K010300490017 Muh Reno Juliandra 17 17
18 K010300490018 Novita Sari 18 18
19 K010300490019 Nur Ahmad 19 19
20 K010300490020 Nur Azizah 20 20
21 K010300490021 Ricca Arbachyah 21 21
22 K010300490022 Risca Aprilia 22 22
23 K010300490023 Rizal Bagastara 23 23
24 K010300490024 Rosi Aulia 24 24
25 K010300490025 Ryco 25 25
26 K010300490026 Siti Aslamia 26 26
27 K010300490027 Wahyuni 27 27
28 K010300490028 Wanda Nurallindahsari 28 28
29 K010300490029 Winda An Nisaa Rahmawati 29 29
30 K010300490030 Yuliana Sari 30 30
31 K010300490031 Zulfa Putri Cahyani 31 31
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030050-ASH1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300500001 Agnes Aprilia Tobing 1 1
2 K010300500002 Ahmad Febriansyah 2 2
3 K010300500003 Ariansyah 3 3
4 K010300500004 Arini Gita Cahyani 4 4
5 K010300500005 Ayu Hasanawati 5 5
6 K010300500006 Desy Fitriani 6 6
7 K010300500007 Dewi Puspita Sari 7 7
8 K010300500008 Gita Ramadhan 8 8
9 K010300500009 Hari Rotun Mudrikah 9 9
10 K010300500010 Lilis Julia Ningsih 10 10
11 K010300500011 Meilisyah 11 11
12 K010300500012 Muhamad Raihan 12 12
13 K010300500013 Mustafa Sidik 13 13
14 K010300500014 Mutiatul Hasanah 14 14
15 K010300500015 Nicky Louise 15 15
16 K010300500016 Putri Febriyanti 16 16
17 K010300500017 Putri Nuril Fikri 17 17
18 K010300500018 Rifky 18 18
19 K010300500019 Rizky Noval Riyanto 19 19
20 K010300500020 Saddam Al Farezzi Nawawi 20 20
21 K010300500021 Tanisa Meilinda 21 21
22 K010300500022 Tri Aprilia 22 22
23 K010300500023 Valent Aprio 23 23
24 K010300500024 Wisnu Sigit Pradidtya 24 24
25 K010300500025 Ade Irma Aouliyah 25 25
26 K010300500026 Adi Purnomo Rianto 26 26
27 K010300500027 Adi Yulianto 27 27
28 K010300500028 Ahmad Ridwan 28 28
29 K010300500029 Ahmad Sopian 29 29
30 K010300500030 Andi Haryanto 30 30
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030052-ADI1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300520001 ALFREDO ALAYDRUS 1 1
2 K010300520002 ARMENITA RISANDY 2 2
3 K010300520003 BAYU FAREZA 3 3
4 K010300520004 CAI ISNANI 4 4
5 K010300520005 CHELSEA 5 5
6 K010300520006 CLARISSA 6 6
7 K010300520007 CHRISTIAN FELIX 7 7
8 K010300520008 DERIYANTO 8 8
9 K010300520009 EMILIA 9 9
10 K010300520010 ERSA HERLINA 10 10
11 K010300520011 HARYO DWI SETIAWAN 11 11
12 K010300520012 JAYA WIJAYA 12 12
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030053-AHR2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030054-ALA2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300540130 Aditya Saputra 1 1
2 K010300540131 Arina Kesuma Wardani 2 2
3 K010300540132 Chaerunnisa Nabilla 3 3
4 K010300540133 Dinda Surya Wulandari 4 4
5 K010300540134 Dzaki Sahrul Ramadhan 5 5
6 K010300540135 Fabio Cannavaro 6 6
7 K010300540136 Farid Rahman Ajis 7 7
8 K010300540137 Fazriansyah 8 8
9 K010300540138 Febby Rahmayanti 9 9
10 K010300540139 Ghifari Ezra Ramadhan 10 10
11 K010300540140 Hikmah 11 11
12 K010300540141 Mawar Eka Setyaningsih 12 12
13 K010300540142 May Sulis Wanti 13 13
14 K010300540143 Mayanda 14 14
15 K010300540144 Mita Prihatiningsih 15 15
16 K010300540145 Mochamad Adnan Fakhmi 16 16
17 K010300540146 Mohamad Afrif Saputra 17 17
18 K010300540147 Muhamad Atoriq 18 18
19 K010300540148 Muhamad Rafly Adam 19 19
20 K010300540149 Muhammad Dafa Fadillah 20 20
21 K010300540150 Muhammad Rio Saputra 21 21
22 K010300540151 Muhammad Zidan Faiq Abror 22 22
23 K010300540152 Nabila Syakila 23 23
24 K010300540153 Putri Ayudiah Anwar 24 24
25 K010300540154 Shafa Nabilla Susilowati 25 25
26 K010300540155 Tedi Masaid 26 26
27 K010300540156 Teggar Sakat Angga Pratama Ujung 27 27
28 K010300540157 Wahyu Putra Anugrah 28 28
29 K010300540158 Wenda Astrinova 29 29
30 K010300540159 Yessy Shinta 30 30
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030054-BMJ2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300540066 Alfina Aprillia 1 1
2 K010300540067 Aliffah 2 2
3 K010300540068 Ananda Sartika Prasetyo 3 3
4 K010300540069 Ardian Tri Gunawan 4 4
5 K010300540070 Baihaqi 5 5
6 K010300540071 Dian Pertiwi 6 6
7 K010300540072 Faisal Setiawan 7 7
8 K010300540073 Ferdiyansyah 8 8
9 K010300540074 Ghatan Pratama 9 9
10 K010300540075 Ida Mariana 10 10
11 K010300540076 Ilham Rahmatullah 11 11
12 K010300540077 Jefri Efendy 12 12
13 K010300540078 Jihan Zahra Renanda 13 13
14 K010300540079 Lailatu Syifa 14 14
15 K010300540080 Melissa Adriana 15 15
16 K010300540081 Muhamad Fiqri 16 16
17 K010300540082 Muhammad Alfiyan 17 17
18 K010300540083 Natasha Septia Putri 18 18
19 K010300540084 Nova Romadhona 19 19
20 K010300540085 Prita Mahsa 20 20
21 K010300540086 Rahmat Azis 21 21
22 K010300540087 Raiha Zahrati 22 22
23 K010300540088 Ria Oktaviani 23 23
24 K010300540089 Rivaldy Falepy 24 24
25 K010300540090 Rizky Su\\'ban 25 25
26 K010300540091 Rosa Eka Maulidia 26 26
27 K010300540092 Safira Meysa Farah Salwa 27 27
28 K010300540093 Salsabila Nur Setia Ningrum 28 28
29 K010300540094 Vabiyan Sanjaya 29 29
30 K010300540095 Vera Rusliana 30 30
31 K010300540096 Vika Intan Rojihan 31 31
32 K010300540097 Vira Sulistiani 32 32
33 K010300540098 Wanda Kirana 33 33
34 K010300540099 Yulianah 34 34
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030056-ANK2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300560001 AJOH RICKY PRATAMA 1 1
2 K010300560002 ALFIANSYAH 2 2
3 K010300560003 ALYA GEIFIRA 3 3
4 K010300560004 ANGGIT PAMBUDI 4 4
5 K010300560005 ANGGRAINI DWI TIAS 5 5
6 K010300560006 ARI DWI PRASETYO 6 6
7 K010300560007 AULIA 7 7
8 K010300560008 DEBORA NOVIANTI SIMBOLON 8 8
9 K010300560009 DESTYA NINGRUM SENJAYA 9 9
10 K010300560010 DEWI SINTA WATI 10 10
11 K010300560011 FIERDA LESVIYANTI 11 11
12 K010300560012 FITRI AZRIYANI 12 12
13 K010300560013 HANDRIAN PRADANA 13 13
14 K010300560014 INDAH FEBWAMIKA 14 14
15 K010300560015 KUMALA WULAN 15 15
16 K010300560016 LINDA INDRIYANI 16 16
17 K010300560017 MUHAMMAD IMAMUDDIN 17 17
18 K010300560018 MUHAMMAD RIZQI DARMAWAN 18 18
19 K010300560019 NIKEN FATMAWATI 19 19
20 K010300560020 NONI SAGITA 20 20
21 K010300560021 NOVITASARI 21 21
22 K010300560022 PUTRI EKA WIDIANTI 22 22
23 K010300560023 RAFIF NURHIDAYAT 23 23
24 K010300560024 RATNA WULAN 24 24
25 K010300560025 RETNO INDRIATI NINGSIH 25 25
26 K010300560026 RIRIN 26 26
27 K010300560027 SEPHIANTI CANTIKA PUTRI 27 27
28 K010300560028 SHERLEY FIRDA SHINTAWATI 28 28
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030056-BGA2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300560029 SISKA FERONIKA 1 1
2 K010300560030 SITI HUJAEMAH 2 2
3 K010300560031 ULFA TULHASANAH 3 3
4 K010300560032 VINA FARADILA FORTUNA 4 4
5 K010300560033 ACHMAD NUR HASAN 5 5
6 K010300560034 ADELIA ARDIYANTI SAVITRI 6 6
7 K010300560035 AGUNG PRASETYO 7 7
8 K010300560036 AINA AURASYA AZZAHRA 8 8
9 K010300560037 AMMAR FIRDAUS 9 9
10 K010300560038 AYU LESTARI 10 10
11 K010300560039 AZIS NURULLAH 11 11
12 K010300560040 BARA KUSUMA 12 12
13 K010300560041 DELA NURHASANAH 13 13
14 K010300560042 DESILIS KARTIKA 14 14
15 K010300560043 ERIKA LESTARI 15 15
16 K010300560044 FITRI RAHMAH 16 16
17 K010300560045 HELMI SAWITRI 17 17
18 K010300560046 HIBATUN KHOIRIKUL A\\'DAT 18 18
19 K010300560047 IIS TIANINGSIH 19 19
20 K010300560048 INDAH EKA SAFITRI 20 20
21 K010300560049 INDAH NURSAMSIAH 21 21
22 K010300560050 INDAH SUCI PERMATA SARI 22 22
23 K010300560051 LISA BANOWATI 23 23
24 K010300560052 MILA TRISLIANA 24 24
25 K010300560053 NADIA FARADILA RAMADANI 25 25
26 K010300560054 NISRINA HANIFAH 26 26
27 K010300560055 PUTRI DWI NURAINI 27 27
28 K010300560056 PUTRI SALWA DEVINA FADIA 28 28
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030056-CNR2
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300560057 RISKA AMALIA 1 1
2 K010300560058 SASKIA ADELIANA 2 2
3 K010300560059 SHINTIA FITRIANI 3 3
4 K010300560060 VANIA CLARISA 4 4
5 K010300560061 YUHADA PARADELA 5 5
6 K010300560062 ZULAEHA 6 6
7 K010300560063 ACHMAD FARHAN PRAYUDA 7 7
8 K010300560064 ACHMAD SYAHBANI 8 8
9 K010300560065 ALVIN AL FARIZZY WIRAWAN 9 9
10 K010300560066 ANDI RATI PUSPITA SARI 10 10
11 K010300560067 ARYA SETIYONO 11 11
12 K010300560068 DESWITA FITRIA MAHARANI 12 12
13 K010300560069 DEVINA INSAN KAMILA 13 13
14 K010300560070 DHEA AMELIA 14 14
15 K010300560071 ELA SYALAMAH 15 15
16 K010300560072 ELLEN PRADINA RIZMAYANI 16 16
17 K010300560073 FEBY ARISKA 17 17
18 K010300560074 GALIH ARIANTO 18 18
19 K010300560075 HANI OKTAVIA 19 19
20 K010300560076 IKA SUGIARTI 20 20
21 K010300560077 IKHWAN MAULANA YUSUF 21 21
22 K010300560078 INDAH PUSPITA SARI 22 22
23 K010300560079 JUNI WIJI HASTUTIK 23 23
24 K010300560080 KARMILA SOFIE 24 24
25 K010300560081 LUSIYANA 25 25
26 K010300560082 MARETA EGI DIA PUTRI 26 26
27 K010300560083 MILA KHAIRUNNISA 27 27
28 K010300560084 NILA ANGGRAINI 28 28
29 K010300560085 NURUL RAHMATUNNISA 29 29
30 K010300560086 RAHMA WATI 30 30
31 K010300560087 RIA YUNITA 31 31
32 K010300560088 SANDRA NOVIYANTI 32 32
33 K010300560089 SEPHIA AGUSTIN 33 33
34 K010300560090 SITI MUTIAROH NUR FAJRIYAH 34 34
35 K010300560091 TIA MAY MAULIANTI 35 35
36 K010300560092 VALENT ESTER NATALIA 36 36
37 K010300560093 YUDI REPIANA 37 37
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030057-AEQ1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300570001 Ahmad Dani 1 1
2 K010300570002 Ahmad Ghozali 2 2
3 K010300570003 Akbar Ramadhan 3 3
4 K010300570004 Akbar Wibowo 4 4
5 K010300570005 Albilal Kahfi 5 5
6 K010300570006 Alda Tasya Arifin 6 6
7 K010300570007 Alfalfa Ahmad Widiansyah 7 7
8 K010300570008 Alfiatus Sofi 8 8
9 K010300570009 Alfito Fachriansyah 9 9
10 K010300570010 Alyah Farach Syakinah 10 10
11 K010300570011 Alzidan 11 11
12 K010300570012 Angga Adi Praja 12 12
13 K010300570013 Aryansyah Maulana 13 13
14 K010300570014 Enlita Maulina 14 14
15 K010300570015 Fathan Mubina 15 15
16 K010300570016 Febriansyah 16 16
17 K010300570017 Firman Maulana 17 17
18 K010300570018 Gregorius Agung Marantio Berwyn 18 18
19 K010300570019 Ilham Fazriyanto 19 19
20 K010300570020 Ilham Ramadhan 20 20
21 K010300570021 Irfan 21 21
22 K010300570022 Koma Rizkiyansyah 22 22
23 K010300570023 Muhamad Aldi 23 23
24 K010300570024 Muhamad Ridwan 24 24
25 K010300570025 Muhammad Ardiansyah 25 25
26 K010300570026 Muhammad Aszqi 26 26
27 K010300570027 Muhammad Farhan 27 27
28 K010300570028 Muhammad Ilham Alfian 28 28
29 K010300570029 Muhammad Kurniawan 29 29
30 K010300570030 Muhammad Nur Akbar 30 30
31 K010300570031 Muhammad Rafli 31 31
32 K010300570032 Muhammad Riko Qothrunnada 32 32
33 K010300570033 Rafly Alfahri Wibowo Turangan 33 33
34 K010300570034 Rendi Tio Abdul Aziz 34 34
35 K010300570035 Rendy Rinaldi 35 35
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030057-BMD1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300570036 Ridwan Firdaus 1 1
2 K010300570037 Rizkyllahi Ramdan 2 2
3 K010300570038 Tajul Arifin 3 3
4 K010300570039 Abdul Fiqry 4 4
5 K010300570040 Achmad Choirul Umam 5 5
6 K010300570041 Achry Rafly Fadlillah 6 6
7 K010300570042 Adi Sutoro 7 7
8 K010300570043 Ahmad Fajriansyah 8 8
9 K010300570044 Airkan Cholif 9 9
10 K010300570045 Aldian Varonitti 10 10
11 K010300570046 Alfian Rahmansyah 11 11
12 K010300570047 Aliffa Nabila 12 12
13 K010300570048 Arya Dwi Saputra 13 13
14 K010300570049 Asyahidi Rahman 14 14
15 K010300570050 Billy Afriansyah 15 15
16 K010300570051 Dani Riana Saputra 16 16
17 K010300570052 Dede Rohmat 17 17
18 K010300570053 Denny Arfan Arief 18 18
19 K010300570054 Dimas Aryo Seto Dwi Prasetyo 19 19
20 K010300570055 M. Aris 20 20
21 K010300570056 Muhammad Bintang Abiyu 21 21
22 K010300570057 Muhammad Fauzi 22 22
23 K010300570058 Muhammad Firdaus 23 23
24 K010300570059 Muhammad Habibudin 24 24
25 K010300570060 Muhammad Khadafi Albadri Noor Sali 25 25
26 K010300570061 Muhammad Raihan Ashar 26 26
27 K010300570062 Muhammad Rizky 27 27
28 K010300570063 Mukhamad Khaerul Amani 28 28
29 K010300570064 Nurul Muhaemin 29 29
30 K010300570065 Razka Al Zazaeri Lizan 30 30
31 K010300570066 Rizki Ardhan Junaedi 31 31
32 K010300570067 Rizky Alviansyah 32 32
33 K010300570068 Rizky Andhika 33 33
34 K010300570069 Sandy Syahbana 34 34
35 K010300570070 Sefi Aulia 35 35
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :
Sekolah / Madrasah :
ID Server / Ruang : K01030057-COS1
Hari : _____________ Tanggal __________
Mata Pelajaran : _______________________________
Sesi : 1
Pukul : __________________
No Username Nama Peserta Tanda Tangan Ket
1 K010300570071 Syaiful Aditama Putra 1 1
2 K010300570072 Taufik Hidayat 2 2
3 K010300570073 Teuku Dava Zabal Syach 3 3
4 K010300570074 Ulfah Hamidah 4 4
5 K010300570075 Wawan Setiawan 5 5
6 K010300570076 Wismuarta Putranda 6 6
7 K010300570077 Adam Laharian 7 7
8 K010300570078 Ahmad Daylami 8 8
9 K010300570079 Ahmad Fauzy 9 9
10 K010300570080 Ahmad Zainuddin 10 10
11 K010300570081 Akbar Firmansyah 11 11
12 K010300570082 Ardan Maulana Yusuf 12 12
13 K010300570083 Arif Gunawan 13 13
14 K010300570084 Arung Lintang Rico Margani 14 14
15 K010300570085 Dafa Nur Ramadhan 15 15
16 K010300570086 Dandi Rizkiyansyah 16 16
17 K010300570087 Dika Rinaldi 17 17
18 K010300570088 Dodi Prasetyo 18 18
19 K010300570089 Fadil Irawan 19 19
20 K010300570090 Fahri Rizqin Zaid 20 20
21 K010300570091 Farid Ramadhani 21 21
22 K010300570092 Galih Prasetyo 22 22
23 K010300570093 Gilang Ramadhan 23 23
24 K010300570094 Ilham Maulana 24 24
25 K010300570095 Indra Candra Suprapto 25 25
26 K010300570096 Irgy Alfrido 26 26
27 K010300570097 Lutfiah 27 27
28 K010300570098 Mardian 28 28
29 K010300570099 Maudy Dwi Jayanti 29 29
30 K010300570100 Maulana Fauzan Hidayat 30 30
31 K010300570101 Mohammad Ilham 31 31
32 K010300570102 Muhamad Aldi Kusmadi 32 32
33 K010300570103 Muhamad Ridwan 33 33
34 K010300570104 Muhamad Riziq 34 34
35 K010300570105 Muhammad Ngadiptia Hasanudin 35 35
36 K010300570106 Nur Alamsyah 36 36
DAFTAR HADIR
TRY OUT FKS JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kota / Kabupaten :